Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Ładowanie baterii przez wi-fi i... w ruchu

Prof. Shanhui Fan (z lewej) i uczeń Sid Assawaworrarit
Stanford University, Mark Shwartz
Powstało urzšdzenie, które może zasilać samochody na autostradzie, implanty medyczne i telefony komórkowe podczas spaceru w pobliżu Ÿródła energii.

Gdyby samochody elektryczne można było ładować podczas jazdy autostradš, praktycznie pozbylibyœmy się obaw o ograniczony zasięg podróży i znacznie obniżyli koszty. To może spowodować, że pršd stanie się standardowym paliwem dla pojazdów.

Profesor Shanhui Fan i Sid Assawaworrarit z Uniwersytetu Stanforda pokonali najważniejszš przeszkodę, na jakš natykano się w pracach nad zdalnym zasilaniem. Teraz ładowanie ruchomych obiektów stało się możliwe. Wyniki ich badań zostały opublikowane właœnie w czasopiœmie „Nature".

– Oprócz bezprzewodowego ładowania pojazdów i urzšdzeń osobistych, takich jak telefony komórkowe, nasza technologia może przysłużyć się robotyce i przemysłowi – mówi Shanhui Fan. – Nadal musimy znacznie zwiększyć iloœć przenoszonej energii i będziemy też kłaœć nacisk na odległoœć od Ÿródła pršdu.

Projekt oparty jest na istniejšcych technologiach opracowanych w 2007 r. w MIT do bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej na dystans kilku metrów od obiektu stacjonarnego. Teraz zespół przekazał bezprzewodowo energię elektrycznš do poruszajšcej się żarówki LED. Naukowcy pracujš nad znacznym zwiększeniem iloœci transportowanej energii elektrycznej i chcš tak udoskonalić system, aby wydłużyć odległoœć przesyłu elektrycznoœci i poprawić jego wydajnoœć.

Ładowanie samochodu to coraz większy problem z wtyczkami, ponieważ majš ograniczonš wydajnoœć. Tesla Motors spodziewa się, że Model 3, którego premiera się zbliża, przekroczy 200 mil na jednym ładowaniu, a Chevy Bolt, który jest już na rynku, ma reklamowany zakres 238 mil. Akumulatory pojazdów elektrycznych zazwyczaj potrzebujš kilku godzin, aby naładować się do pełna. System „charge-as-you-drive" pokonałby te ograniczenia.

– Teoretycznie można jechać przez nieograniczonš iloœć czasu, bez koniecznoœci zatrzymywania się – wyjaœnia Fan. – Miejmy nadzieję, że będziecie mogli naładować swój elektryczny samochód podczas jazdy po autostradzie. Cewka w dolnej częœci pojazdu mogłaby odbierać energię elektrycznš z serii uzwojeń podłšczonych do pršdu elektrycznego osadzonego na drodze.

Niektórzy eksperci zajmujšcy się transportem wyobrażajš sobie zautomatyzowany system autostrad, w którym pojazdy elektryczne sš bez przerwy zasilane bezprzewodowo energiš słonecznš lub innymi odnawialnymi Ÿródłami energii. Celem byłoby znaczne poprawienie przepływu ruchu przy jednoczesnym obniżeniu emisji gazów cieplarnianych.

Technologia bezprzewodowa mogłaby również pomóc w nawigacji samochodami bez kierowcy. GPS jest dokładny do około 10 metrów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa samochody autonomiczne muszš znajdować się w œrodku pasa, w którym osadzone zostanš cewki nadajnika, zapewniajšc bardzo precyzyjne pozycjonowanie satelitów GPS.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL