Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Domki z kart

Fotolia
Naukowcy z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej majš pomysł na domki zbudowane z papierowych kart.

Przeznaczone sš dla uchodŸców lub osób, którym dach nad głowš zabrały kataklizmy. naturalne. Projekt domków tanich, łatwych do zbudowania, tłumišcych hałasy i zapewniajšcych odpowiedniš temperaturę, z papierowych płyt, nosi nazwę: "House of Cards". Projekt znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych polskich innowatorów poniżej 35. roku życiu według prestiżowego amerykańskiego magazynu MIT Technology Review. Zdobył pierwszš nagrodę w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w konkursie Miasto Przyszłoœci/Laboratorium Wrocław.

Elementy domku produkowane w fabryce można łatwo przetransportować na miejsce i równie łatwo zmontować. Panele œcienne przypominajšce strukturš plaster miodu wykonane sš z papieru. Jedynie podłoga jest drewniana. Dzięki temu, że poszczególne œciany można ustawiać w szeregu albo pod kštem prostym, można je doœć elastycznie ze sobš łšczyć i aranżować. Domek można postawić w cišgu kilkunastu godzin bez użycia ciężkiego sprzętu, specjalistów, wystarczš proste narzędzia: drabina, wiertarko-wkrętarka.  Domków można byłoby używać w Polsce i w cieplejszym klimacie. Symulacje komputerowe wskazały, że œciana domu o gruboœci 25-27 cm odpowiednio skomponowana z produktów papierowych mogłaby mieć współczynnik przenikalnoœci ciepła U równy 0,23. To standard, jaki obecnie obowišzuje dla œcian zewnętrznych w Polsce. Poprzez zmianę kompozycji czy gruboœci przegrody można byłoby jš dopasować do różnych warunków klimatycznych.

W zależnoœci od sposobu impregnacji - dom z papieru może przetrwać od 5 do do 20 lat. Aby można było go wykorzystywać tak długo, należy zabezpieczyć go przed wilgociš, to największe zagrożenie, papier pochłania wilgoć z otoczenia, wskutek tego wišzania między włóknami celulozowymi ulegajš degradacji. 

- PAP Nauka w Polsce, k.k. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL