Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Australia: Rzšd chce, aby koncerny technologiczne odszyfrowywały wiadomości

Pixabay
Australijski rzšd zaprezentował projekt ustawy dotyczšcej cyberbezpieczeństwa, która nakłada na koncerny technologiczne obowišzek pomocy organom œcigania i odszyfrowywanie wiadomoœci wysyłanych w internecie przez domniemanych terrorystów i przestępców.

Chodzi o osłabienie komunikacji oferujšcej szyfrowanie end-to-end (E2EE). Tego typu usługi zapewniajš m.in. koncerny Apple, Google czy Facebook. W systemie E2EE dostęp do niezaszyfrowanego treœci majš tylko nadawca i odbiorca.

Australijski projekt czerpie z rozwišzań prawnych przyjętych przez parlament Wielkiej Brytanii w listopadzie ubiegłego roku. Brytyjskie prawo (Investigatory Powers Act) przyznaje agencjom wywiadu szeroki wachlarz uprawnień do podsłuchiwania i inwigilacji osób uznawanych przez służby za podejrzane.

Według rzšdowego projektu australijskie sšdy mogłyby żšdać od koncernów technologicznych szybkiego odszyfrowywania wiadomoœci wysyłanych między osobami podejrzanymi o terroryzm lub inne przestępstwa. Ustawa ma trafić pod obrady parlamentu w listopadzie - podkreœlajš przedstawiciele władz.

Premier Australii Malcolm Turnbull tłumaczył, że po wprowadzeniu ustawy dotyczšcej cyberbezpieczeństwa koncerny technologiczne miałyby takie same obowišzki, jak firmy telekomunikacyjne, które już sš zobligowane do pomocy organom œcigania.

Szacuje się, że projekt spotka się ze zdecydowanym oporem nie tylko firm technologicznych, które majš swoje siedziby głównie w USA, ale też obywateli i ekspertów. Częœć z nich zwraca uwagę, że osłabienie szyfrowania komunikacji internetowej narazi jš na ataki hakerów.

Australijska policja podkreœla, że w ostatnich latach obserwuje wzrost szyfrowanego ruchu komunikacyjnego z poziomu 3 proc. do ponad 55 proc. Służby zwracajš też uwagę, że w przypadku 65 proc. œledztw dotyczšcych zorganizowanej przestępczoœci, terroryzmu czy pedofilii majš do czynienia z jakšœ formš szyfrowania. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL