Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Kosmiczna wiertatka polskich studentów już badana

Politechnika Wrocławska
Kilka tygodni potrwa analiza zapisu z dwóch kamer, które zarejestrowały działanie „kosmicznej wiertarki”, skonstruowanej przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Na wysokoœć niemal 90 km wyniosła jš parę dni temu rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Eksperyment wrocławskiego zespołu DREAM (z ang. DRilling Experiment for Asteroid Miting), został zrealizowany w ramach program REXUS/BEXUS. To przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które prowadzone jest ze Szwedzkš Krajowš Radš ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemieckš Agencjš Kosmicznš. REXUS/BEXUS to skrót od angielskiego Rocket/Balloon Experiments for University Students, czyli eksperymenty rakietowe i balonowe dla studentów szkół wyższych.

Studenci z PWr chcieli zbadać proces wiercenia w warunkach mikrograwitacji i ciœnienia panujšcego w przestrzeni kosmicznej. Chcieli się dowiedzieć, jak wtedy będš zachowywały się czšsteczki; w którš stronę polecš; pod jakim kštem i z jakš prędkoœciš. "Chcemy sprawdzić, jak zachowuje się podczas wiercenia samo skonstruowane przez nas urzšdzenie: jak rozkłada się temperatura w próżni, jakie będš naprężenia przy braku grawitacji. Będziemy też badali, co się dzieje z pyłem, który wydobywa się podczas wiercenia" – mówiła PAP podczas przygotowań eksperymentu Dorota Budzyń z zespołu DREAM.

15 marca z kosmodromu Esrange Space Center w szwedzkiej Kirunie wystartowała rakieta Rexus, na pokładzie której znajdowała się skonstruowana przez studentów z Wrocławia wiertarka. Wzniosła się na wysokoœć 86 kilometrów. Po osišgnięciu najwyższego pułapu wiertarka włšczyła się i rozpoczęła odwiert w gipsowym bloczku.

Zespół z Wrocławia, który nadal przebywa w Szwecji otrzymał już materiał z eksperymentu. Teraz zostanie poddany on analizie. Potrwa to kilka tygodni. Budzyń powiedziała PAP, że szczegółowej analizie zostanie poddany m.in. zapis z dwóch kamer, które zarejestrowały odwiert w warunkach mikrograwitacji. „Już wstępna analiza tych nagrań trochę nas zaskoczyła. Urobek uzyskany z odwiertu zachował się nieco inaczej niż się spodziewaliœmy” – przyznała.

Grupa młodych naukowców podkreœla, że eksperyment wierceń w warunkach kosmicznym, który udało im się przeprowadzić, to pierwsze takie doœwiadczenie na œwiecie. „Od dawana mówi się o wydobyciu surowców z asteroid, na przykład platyny, ten eksperyment może być krokiem do zrealizowania tych zamierzeń. Wiemy, że w USA co najmniej dwie firmy interesujš się eksploatacjš surowców w kosmosie” - powiedziała Budzyń.

Dodała, że wyniki analizy eksperymentu zespołu DREAM będš prezentowane w oœrodkach badawczych i na konferencjach naukowych. „Dalsze losy naszego projektu zależš od tych wyników” - powiedziała rozmówczyni PAP.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Politechniki Wrocławskiej oraz sponsorów. Członkom zespołu pomogli także internauci, którzy poprzez portal OdpalProjekt.pl dofinansowali ich wyjazd i pobyt w Szwecji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL