Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

CIR: rzšd przyjšł projekt o wsparciu mieszkaniowym osób o niskich dochodach

Adobe Stock
Rzšd przyjšł w czwartek projekt ustawy, dotyczšcej m.in. wsparcia mieszkaniowego, kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach - poinformowało Centrum Informacyjne Rzšdu. Dodano, że to element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Chodzi o przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt nowelizacji ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wprowadza m.in. zmiany dotyczšce zasad wsparcia samorzšdów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany majš np. pozwolić gminom o ubieganie się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych.

Projekt przewiduje też bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i zwišzkom międzygminnym na pokrycie częœci kosztów przedsięwzięcia, polegajšcego na udziale gminy i zwišzku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali przez innego inwestora.

Nowe prawo powinno wejœć w życie 1 marca 2018 r., z wyjštkiem niektórych przepisów, które zacznš obowišzywać w innych terminach – zmiany dotyczšce zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdš w życie po 12 miesišcach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL