Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

NSA: Służebność gruntowa to nie najem

AdobeStock
Przychody z odpłatnej służebnoœci gruntowej nie mogš być opodatkowane ryczałtem przewidzianym dla najmu.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš podatnika, który spierał się z fiskusem o sposób opodatkowania PIT zysków z odpłatnej służebnoœci gruntowej.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatnik z żonš popisali umowę ze spółkš ustanawiajšcš nieograniczonš w czasie odpłatnš służebnoœć gruntowš. Z umowy wynikało, że małżonkowie jako właœciciele gruntu będš co miesišc otrzymywać 5000 zł. Miało być to wynagrodzenie z tytułu tej służebnoœci, płatne do 15. dnia każdego miesišca.

Podatnik uważał, że zyski z odpłatnej służebnoœci gruntowej mogš być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, z którego można skorzystać przy najmie. Przekonywał, że przepis ustanawiajšcy zryczałtowanš stawkę odnosi się m.in. do umów o podobnym charakterze do umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itd. W jego ocenie umowa o ustanowienie służebnoœci gruntowej jest podobna do najmu, ze względu na podobny cel zawarcia i występujšce skutki ekonomiczne.

Fiskus tego nie potwierdził. Zgodził się, że Ÿródłem przychodów, które mogš podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oprócz umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, sš także inne umowy o podobnym charakterze. Nie miał jednak wštpliwoœci, że umowš o podobnym charakterze nie jest odpłatna służebnoœć gruntowa.

Podatnik upierał się przy swoim. Zaskarżył interpretację i przegrał. Najpierw racji odmówił mu Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie. Zauważył, że umowa służebnoœci gruntowej stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Celem umów najmu oraz dzierżawy jest spełnienie wzajemnych œwiadczeń stron, a służebnoœci gruntowej zwiększenie użytecznoœci nieruchomoœci władnšcej.

O tym, że umowa służebnoœci gruntowej nie jest podobna do najmu, przekonany był też NSA. Także w ocenie sšdu kasacyjnego wynagrodzenie zwišzane z odpłatnym ustanowieniem służebnoœci, które uzyskuje skarżšcy, nie może być opodatkowane ryczałtem. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 3187/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL