Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jaki: projekt ustawy reprywatyzacyjnej kończy patologię

Patryk Jaki
PAP/Leszek Szymański
Projekt ustawy reprywatyzacyjnej kończy patologię zwišzanš z reprywatyzacjš; na mocy prawa państwo przejmuje majštek, ale to jest nasze wspólne państwo - powiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwoœci, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Patryk Jaki uczestniczył w debacie "Gazety Polskiej" i Instytutu Staszica "Jak chronić obywateli i zwracać mienie?". Jak powiedział, Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce, aby państwo przeznaczyło w najbliższych latach 30 mld zł na wypłatę rekompensat dawnym właœcicielom i ich spadkobiercom, którym na podstawie dekretów po II wojnie œwiatowej odebrano nieruchomoœci. "Na tyle stać polskie państwo" - zaznaczył i dodał, że według niego "30 mld to jest dużo, a nie mało".

Jego zdaniem rekompensata jest "typowo moralna". "Polskie państwo nie jest w stanie wypłacić wszystkiego wszystkim. Być może jakby był aktywny temat reparacji wojennych, gdyby udało się to od Niemiec pozyskać, to nasza sytuacja byłaby inna, to moglibyœmy o wszystkim rozmawiać" - mówił.

Zaznaczył, że w zwišzku z brakiem dużej ustawy reprywatyzacyjnej dochodzi do sytuacji, że zwracane sš nieruchomoœci wraz z odszkodowaniami, choć budynki zostały na przykład zniszczone podczas wojny, potem odbudowane lub były zadłużone. "Nasze postępowania pokazujš, że nie mamy żadnej nieruchomoœci, która zostałaby zwrócona, gdzie rozliczano by księgi hipoteczne i to, że nieruchomoœć była potężnie zadłużona. Czy to jest sprawiedliwoœć? Mam bardzo duże wštpliwoœci" - powiedział.

W paŸdzierniku Ministerstwo Sprawiedliwoœci przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Przewiduje on m.in. takie rozwišzania jak rekompensata w wysokoœci do 20 proc. wartoœci mienia przejętego przez państwo po 1944 r., czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL