Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Zarzuty korupcji dla trzech urzędników zatrzymanych ws. warszawskich reprywatyzacji

Fotolia.com
Trzej zatrzymani urzędnicy stołecznego ratusza usłyszeli zarzuty korupcyjne postawione przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Nie ma jeszcze decyzji, czy œledczy będš wnioskować o ich tymczasowy areszt.

Jak powiedział PAP we wtorek prokurator regionalny Piotr Kowalczyk, wykonano już wszystkie czynnoœci, przesłuchano podejrzanych i postawiono im zarzuty o charakterze korupcyjnym.

"Według naszych ustaleń przyjęli łapówki na łšcznš kwotę ok. 300 tys. zł. Trwa jeszcze analiza zgromadzonego materiału dowodowego i po niej zapadnie decyzja, czy prokuratura będzie wnioskować o areszt dla tych osób" - powiedział Kowalczyk.

W poniedziałek rano Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu przez CBA - na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - trzech urzędników stołecznego ratusza, którzy mieli być zamieszani w przestępczš działalnoœć dotyczšcš reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci. Według CBA, przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomoœci warszawskich i przy wypłatach odszkodowań.

Zatrzymani to: Krzysztof R. - kierownik Działu Nieruchomoœci Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Zwišzków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m. st. Warszawy, Jacek W. - główny specjalista Pierwszego Działu Nieruchomoœci Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Zwišzków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m. st. Warszawy oraz Kamil D. - podinspektor Drugiego Działu Nieruchomoœci Dekretowych m. st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Zwišzków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m. st. Warszawy.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że jedna z zatrzymanych osób miała w poniedziałek zeznawać przed komisjš weryfikacyjnš.

Minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji prasowej, że poniedziałkowych zatrzymań na polecenie prokuratury dokonało CBA. Według ministra, zatrzymani swoimi decyzjami przyczyniali się "do grabienia miasta" i "krzywdy, która póŸniej była udziałem mieszkańców kilkunastu kamienic i nieruchomoœci, bezwzględnie wyrzucanych przez oszustów, którzy niezasadnie przejęli nienależne im w żaden sposób nieruchomoœci".

Jak poinformował Ziobro, zebrany materiał dowodowy daje podstawy do postawienia zatrzymanym pracownikom "urzędu kierowanego przez paniš prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz" zarzutów przyjęcia łapówek w wysokoœci przeszło 300 tys. zł.

Jak poinformował Ziobro, w œledztwach zwišzanych z reprywatyzacjš zatrzymano już łšcznie 25 osób, a w planach sš następne zatrzymania.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych toczy się obecnie 35 œledztw dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich. Szkoda wyrzšdzona działaniem podejrzanych w sprawach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 mln zł.

Œledztwa prowadzone we Wrocławiu dotyczš przede wszystkim nieruchomoœci przy ulicach Nowogrodzkiej 18, Smolnej 17, Foksal 179, Brackiej 23, Placu Defilad 1 (dawna Chmielna 70), Kazimierzowskiej, Narbutta 60, Puławskiej 141, Schroegera 72 i 74 oraz Ksišżęcej. Postępowania dotyczš m.in. usiłowania doprowadzenie do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem przez wprowadzenie urzędników w błšd co do praw do spadku po byłych właœcicielach nieruchomoœci. W postępowaniach tych badane sš również działania funkcjonariuszy publicznych - m.in. z Biura Gospodarki Nieruchomoœci Urzędu m.st. Warszawy i Ministerstwa Finansów.

Do tej pory zespół wrocławskich prokuratorów postawił zarzuty w sprawach tzw. dzikiej reprywatyzacji kilkunastu osobom, w tym b. dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Grzegorzowi M., b. urzędniczce MS Marzenie K., jej bratu adwokatowi Robertowi N., b. zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m.st. Warszawy Jakubowi R. i jego matce, adwokat Alinie D.

W œledztwach prowadzonych przez wrocławskich prokuratorów podejrzani sš również adwokat Andrzej M., dwójka adwokatów występujšcych jako kuratorzy spadkobierców nieruchomoœci - Grażyna K.-B. i Tomasz Ż. oraz zajmujšcy się skupowaniem roszczeń do nieruchomoœci Maciej M.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL