Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reprywatyzacja: Ziobro zapowiada kolejne zatrzymania

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Do dziœ zatrzymano w zwišzku z nieprawidłowoœciami przy reprywatyzacji w Warszawie 25 osób; już dziœ mogę powiedzieć, że mamy w planie następne realizacje i zatrzymania, i one nieuchronnie też nastšpiš - powiedział w poniedziałek prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Wczeœniej Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu przez CBA - na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - trzech urzędników stołecznego ratusza, zamieszanych w przestępczš działalnoœć dotyczšcš reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci. Według CBA, przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomoœci warszawskich i przy wypłatach odszkodowań.

Jak podkreœlił na konferencji prasowej Ziobro, zatrzymania te były owocem pracy powołanych przez niego zespołów œledczych - we Wrocławiu i w Warszawie - ds. wyjaœnienia afery reprywatyzacyjnej. "Te zatrzymania oraz stawiane zarzuty - co nastšpi w najbliższym czasie - potwierdzajš słusznoœć decyzji, jakš podjšłem wiele miesięcy temu o powołaniu (...) zespołów oraz pokazujš, jak wiele spraw było zamiatanych pod dywan i jak wiele przestępstw było ukrywanych z nadziejš, że nigdy nie zostanš wyœwietlone, a osoby, które się ich dopuszczajš nie poniosš odpowiedzialnoœci karnej" - dodał.

Jak poinformował zwierzchnik prokuratury, w tej chwili "już 25 osób jest zatrzymanych, włšcznie z dzisiejszymi trzema kolejnymi osobami, i też wszystkim tym 25 osobom przedstawiono zarzuty. 12 osób (zostało) tymczasowo aresztowanych, w tym 6 adwokatów ma zarzuty i zostało tymczasowo aresztowanych".

"To jest dalej œledztwo rozwojowe, to jest, można powiedzieć, poczštek drogi; będziemy konsekwentnie zmierzać do wyjaœnienia ogromu przestępstw i bezkarnoœci, która miała miejsce na terenie m.st. Warszawy" - mówił Ziobro.

"CBA, wspólnie z prokuraturš, ale też przy pomocy policji, również organów skarbowych, dociera do kolejnych dokumentów, wykonuje kolejne analizy, które - już dziœ mogę powiedzieć - powodujš, ze mamy w planie następne realizacje i zatrzymania, i one nieuchronnie też nastšpiš" - zaznaczył.(

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL