Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o reprywatyzacji Nowogrodzkiej 6a

PAP/ Jacek Turczyk
Komisja weryfikacyjna uchyliła w œrodę decyzję wydanš w imieniu prezydent m.st. Warszawy o reprywatyzacji Nowogrodzkiej 6a. Kamienicę wraz z lokatorami przejęła spółka Jowisz, która odkupiła prawa do niej po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właœcicieli.

Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej doszło do rażšcego naruszenia zasad prawdy obiektywnej przez prezydenta m.st. Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntów w chwili złożenia wniosku dekretowego - poinformował przewodniczšcy komisji Patryk Jaki.

"Komisja stwierdziła, że decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z rażšcym naruszeniem prawa (...). Organ wydajšc swojš decyzję nie zbadał w żaden sposób okolicznoœci istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy" - powiedział przewodniczšcymi komisji.

Podkreœlił, że decyzji komisji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

Od wtorkowej decyzji strony postępowania mogš się odwołać do komisji, a potem do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

18 paŸdziernika komisja zbadała reprywatyzację tej nieruchomoœci. Głównym tematem obrad było wtedy nękanie lokatorów.

Zeznajšc jako œwiadkowie, lokatorki kamienicy mówiły o "terrorze psychicznym" ze strony przedstawicieli spółki, żšdaniach wyprowadzki, radykalnej podwyżce czynszów, ucišżliwych remontach. Z 84 osób w budynku zostało 10. O nękaniu zawiadomiono prokuraturę - postępowanie poczštkowo umorzono, ale niedawno je wznowiono. Nieprzestrzeganie zasady współżycia społecznego, czy nękanie lokatorów, może być podstawš uchylenia przez komisję decyzji reprywatyzacyjnej - podkreœlał wtedy Jaki.

Wszelkie kontakty z mieszkańcami kamienicy odbywały się z poszanowaniem prawa i drugiego człowieka - oœwiadczyła wówczas Fenix Group (spółka Jowisz należy do tej grupy). Kamienicę spółka nabyła w 2013 r. za ponad 7 mln zł od spadkobierców.

Komisja od poczštku czerwca br. bada zgodnoœć z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70, o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad, a także o przyznaniu spadkobiercom praw do Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43 (dwóch kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sšd administracyjny.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL