Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Prezydent Warszawy zaskarżyła ustalenia komisji weryfikacyjnej

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaskarżyła do sšdu ustalenia komisji weryfikacyjnej, na podstawie których przywrócono miastu kilka nieruchomoœci - pisze w pištek portal Onet.pl. Miasto zaskarżyło do sšdu administracyjnego wyłšcznie œciœle okreœlone fragmenty uzasadnień decyzji komisji weryfikacyjnej; same rozstrzygnięcia sš korzystne dla m.st. Warszawy i nie sš przedmiotem zaskarżenia – przekazał PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

Według portalu do 10 paŸdziernika 2017 roku Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, złożyło do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego pięć skarg na uzasadnienie decyzji komisji weryfikacyjnej, dotyczšce uchylenia reprywatyzacji i odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego. Chodzi o głoœne nieruchomoœci leżšce w samym centrum stolicy: Chmielnš 70, Siennš 29, Twardš 8 i 10, warte setki milionów złotych.

Onet twierdzi, że miasto wniosło do sšdu o uchylenie tych ustaleń, które obcišżajš urzędników stołecznego ratusza, przeprowadzajšcych czynnoœci reprywatyzacyjne. Według portalu zaskarżone decyzje stwierdzajš m.in. biernoœć prezydenta Warszawy, nieustalenie w sposób prawidłowy kręgu stron postępowania dekretowego, zaniechanie czynnoœci dowodowych, czy też akceptowanie przez œcisłe kierownictwo warszawskiego ratusza, w tym samš Gronkiewicz-Waltz, wydawania decyzji reprywatyzacyjnych.

Według cytowanego przez portal stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwoœci Hanna Gronkiewicz-Waltz idšc do sšdu, chce doprowadzić do uchylenia wydanych przez komisję decyzji, co w praktyce – jeœli WSA przychyli się do wniosku – oznaczać będzie zwrot nieruchomoœci handlarzom roszczeń i stratę dla miasta wielu milionów złotych.

- Miasto zaskarżyło do sšdu administracyjnego wyłšcznie œciœle okreœlone fragmenty uzasadnień decyzji komisji weryfikacyjnej; same rozstrzygnięcia sš korzystne dla m.st. Warszawy i nie sš przedmiotem zaskarżenia – przekazał PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

Odniósł się w ten sposób do doniesień portalu Onet.pl, według którego do 10 paŸdziernika 2017 roku m.st. Warszawa, reprezentowane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, złożyło do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego pięć skarg na uzasadnienie decyzji komisji weryfikacyjnej, dotyczšce uchylenia reprywatyzacji i odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego. Portal podał, że chodzi o głoœne nieruchomoœci leżšce w samym centrum stolicy: Chmielnš 70, Siennš 29, Twardš 8 i 10, warte setki milionów złotych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL