Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reprywatyzacja w Warszawie: Poznańskiej 14 nie należało zwracać spadkobiercy

123RF
Komisja weryfikacyjna wydała pierwszš decyzję w sprawie kamienicy. Zarzuciła rażšce naruszenie prawa przy jej reprywatyzacji.

W poniedziałek komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie. Jednoczeœnie odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Swojej decyzji nadała rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Kamienicę przy Poznańskiej w 2013 r. miasto razem z lokatorami zwróciło Aleksandrowi Włodawerowi – spadkobiercy przedwojennego właœciciela. Ten sprzedał jš adwokatowi Robertowi N. (tymczasowo aresztowanemu) oraz jego znajomemu, a ci odsprzedali budynek spółce Jowisz należšcej do Fenix Group.

Przewodniczšcy komisji Patryk Jaki zarzucił, że prezydent Warszawy, wydajšc decyzję reprywatyzacyjnš, nie dołożyła należytej starannoœci. Oparła jš tylko na dokumentach przedstawionych przez strony.

– W chwili orzekania przez prezydenta były już wštpliwoœci co do spadku – tłumaczył Jaki. Według niego do wydania decyzji reprywatyzacyjnej w ogóle nie powinno dojœć, bo Aleksander Włodawer posiadał obywatelstwo USA, a osoba, po której dziedziczył, brytyjskie. Z jednym i drugim państwem Polska miała podpisane umowy indemnizacyjne. W zamian za wypłatę odszkodowań uwalniały one nieruchomoœci od roszczeń.

Przewodniczšcy Jaki twierdzi, że decyzja reprywatyzacyjna nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych, ponieważ spółka Jowisz, kupujšc kamienicę, nie była w dobrej, lecz w złej wierze.

– Nie wykazała należytej starannoœci w zbadaniu stanu prawnego nieruchomoœci, co œwiadczy o rażšcym błędzie i tym samym złej wierze. A ta wyłšcza nieodwracalnoœć skutków prawnych – mówił Jaki. Dodał, że spółki nie chroni rękojmia wiary ksišg wieczystych.

W rozprawie przed komisjš dwa tygodnie temu nie uczestniczyli przedstawiciele właœciciela, spółki Jowisz. Wydali jednak swoje oœwiadczenie. Wynika z niego, że w 2014 r. w dobrej wierze zgodnie z prawem Fenix Group nabyła 63 proc. udziałów w kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. Decyzja o kupnie została podjęta po szczegółowej analizie stanu prawnego nieruchomoœci, analizie zapisów ksišg wieczystych, z których wyraŸnie wynikało, że decyzjš sšdu kamienica została zwrócona prawowitym spadkobiercom.

– Nieruchomoœć kupiono za rynkowš cenę 11,8 mln zł – oœwiadczył zarzšd firmy.

—Renata Krupa-Dšbrowska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL