Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak skorzystać z uproszczonych formalności budowlanych po zniszczeniach na skutek wichury i deszczu

Fotolia.com
By mieszkańcy miejscowoœci, w których deszcze i wichury doprowadziły do licznych zniszczeń, mogli skorzystać z uproszczonych formalnoœci budowlanych, rzšd musi wydać rozporzšdzenie, i to szybko.

Ostatnie nawałnice na północy Polski nie tylko spustoszyły lasy, ale i zniszczyły wiele budynków. W tego typu przypadkach z reguły rzšd uruchamia specjalnš ustawę, która ma pomóc w odbudowie zniszczonych domów i innych budynków. W tym celu Rada Ministrów powinna się zebrać i wydać rozporzšdzenie z wykazem miejscowoœci, które przez 24 miesišce będš mogły skorzystać z trybu przewidzianego w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Na razie informacji o tym nie ma na stronie rzšdowej.

Specustawa ma dużo zalet. Nie trzeba zgłaszać remontu budynków, w tym mieszkalnych, które majš kubaturę do 1000 m szeœc. i wysokoœć do 12 m. Oznacza to, że w miejscowoœci, w której np. zerwało dachy lub uszkodzone zostały œciany w budynkach o tych parametrach, nie trzeba dopełniać formalnoœci budowlanych. Pod warunkiem oczywiœcie, że zaplanowane prace będš remontem w rozumieniu prawa budowlanego, czyli odtworzeniem stanu pierwotnego.

Wyjštkiem sš budynki wpisane do rejestru zabytków.

Ustawa przewiduje także prostsze zasady odbudowy całoœci lub częœci zniszczonych domów. Nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, wystarczy zgłosić zamiar odbudowy staroœcie (prezydentowi miasta na prawach powiatu). W zgłoszeniu wystarczy okreœlić zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołšczyć odpowiednie szkice lub rysunki. W razie koniecznoœci uzupełnienia zgłoszenia starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w postanowieniu nakłada na zgłaszajšcego obowišzek uzupełnienia dokumentów

Jeœli po upływie siedmiu dni nie będzie sprzeciwu starosty (prezydenta), można przystšpić do odbudowy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL