Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak sprzedać odziedziczonš nieruchomość bez PIT

Fotolia.com
Żeby sprzedać bez PIT mieszkanie uzyskane w zapisie testamentowym, trzeba czekać pięć lat od podpisania aktu notarialnego.

W Polsce prywatny dom czy mieszkanie można sprzedać bez podatku po upływie pięciu lat, liczšc od końca roku nabycia, ewentualnie wybudowania. Na pierwszy rzut oka ta zasada wydaje się prosta. W praktyce jednak wielu podatników wpada w pułapkę, bo zaczynajš liczyć termin od złego momentu. Potwierdza to przypadek podatnika, którego skargę kasacyjnš w pištek oddalił Naczelny Sšd Administracyjny.

Prezent od losu

W sprawie chodziło o sprzedaż mieszkania spółdzielczego nabytego w drodze zapisu testamentowego. We wniosku o interpretację podatnik wyjaœnił, że w czerwcu 2006 r. zmarła osoba, która w testamencie zobowišzała swoich spadkobierców do wydania mu wchodzšcego w skład spadku mieszkania.

Spadkobiercy nie kwestionowali zapisu testatorki i od razu wydali mu lokum. W konsekwencji wprowadził się do niego już w czerwcu 2006 r. Z wniosku wynikało jednak, że formalnie zapis został wykonany w kwietniu 2009 r., kiedy to aktem notarialnym spadkobiercy przenieœli na jego rzecz prawo do lokalu. W 2011 r. sprzedał je za 270 tys. zł. Postanowił się upewnić, że odpłatne zbycie mieszkania uzyskanego w drodze zapisu nie podlega PIT. Sam był przekonany, że skoro wszedł w jego posiadane już w czerwcu 2006 r., to w chwili sprzedaży minšł pięcioletni termin, po którym transakcji nie trzeba rozliczać z fiskusem.

Ku jego zaskoczeniu fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Podkreœlił, że o dacie nabycia mieszkania w drodze zapisu nie œwiadczy samo jego wydanie. Decydujšce dla opodatkowania póŸniejszej sprzedaży takiego mieszkania jest moment wykonania zapisu, czyli formalne przeniesie własnoœci. W opisanej sytuacji pięcioletni termin należało liczyć od końca 2009 r. Zbycie nastšpiło więc przed upływem pięciu lat, czyli podlega 19- -proc. PIT od sprzedaży.

Mężczyzna zaskarżył interpretację, ale nic nie wskórał. Najpierw stanowisko fiskusa potwierdził Wojewódzki Sšd Administracyjny w Krakowie. Racji skarżšcemu ostatecznie odmówił też NSA. Zauważył, że ustawodawca często posługuje się pojęciem „nabycie", choć go nie definiuje. W takiej sytuacji należy się odwołać do jego słownikowego rozumienia. Nabycie w tym sensie to otrzymanie czegoœ na własnoœć.

Liczy się własnoœć

Jak tłumaczył sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, w tym kontekœcie nie chodzi o faktyczne władztwo nad posiadanš rzeczš, ale o jej własnoœć. W spornym przypadku nabycie mieszkania nastšpiło dopiero w chwili wykonania zapisu, tj. sporzšdzenia aktu notarialnego. Jak podkreœlił NSA, do tego momentu skarżšcy miał tylko roszczenie o wykonanie zapisu. Zgodził się, że dla ewentualnego opodatkowania sprzedaży nieruchomoœci znaczenie ma wykonanie zapisu testamentowego, a nie wydanie mieszkania.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1927/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Konrad Filip Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Komentowana sprawa dobitnie potwierdza, że w kwestiach spadkowych warto poradzić się eksperta – zarówno w tematyce œciœle prawnej dotyczšcej sposobu przekazania majštku spadkobiercom, jak i podatkowej. Spadkobranie dotyczy zazwyczaj istotnego majštku, więc skutki braku znajomoœci przepisów, zwłaszcza podatkowych, mogš być tym bardziej bolesne. Dotyczy to także spadkobierców, którzy co prawda w większoœci sytuacji nie sš zobowišzani do zapłaty podatku w momencie nabycia spadku, lecz mogš być zobowišzani do jego rozliczenia po jego upłynnieniu. Tak jak w opisywanej sprawie, gdzie Naczelny Sšd Administracyjny słusznie wyprowadził podatnika z błędu co do momentu nabycia nieruchomoœci, co miało istotny wpływ na skalę opodatkowania. Podatek w takim wypadku może wynosić nawet 19 proc. przychodu osišgniętego ze sprzedaży nieruchomoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL