Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Kodeks urbanistyczno-budowlany - od 1 stycznia 2018 r.

Fotolia.com
Od 1 stycznia 2018 roku powinny wejœć w życie niektóre przepisy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, te dotyczšce zwykłych obywateli - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. W zwišzku z wprowadzeniem kodeksu zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw.

Nowe przepisy wejdš w życie etapami. "Pierwszy etap, regulujšcy kwestie dotyczšce zwykłych obywateli, uproszczeń i ułatwień w inwestowaniu, powinien wejœć w życie 1 stycznia 2018 roku" - przyznał wiceminister.

Żuchowski zaznaczył, że w zwišzku z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw. "Kodeks będzie miał wpływ także na drogi, lotniska, linie kolejowe, sieci energetyczne, obiekty przeciwpowodziowe - a nie tylko na budownictwo" - powiedział wiceminister.

Żuchowski, który odpowiada za przygotowanie kodeksu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, powiedział w czwartek PAP, że projekt jest po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych. "Zakończyliœmy je już 16 grudnia 2016 roku, teraz je analizujemy i wprowadzamy" - powiedział. Dodał, że resort pracuje obecnie także nad przepisami wprowadzajšcymi Kodeks.

"Kodeks w drugiej połowie tego roku ma znaleŸć się na dalszej œcieżce legislacyjnej, a jesieniš trafi na Radę Ministrów" - podsumował Żuchowski.

Wœród głównych celów kodeksu ministerstwo wskazało skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidację zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Ponadto, kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzeniš, tzw. ład przestrzenny, przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich obywateli oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, tak aby przypadki działań niezgodnych z interesem społecznoœci lokalnej należały do rzadkoœci. Dzięki kodeksowi ma powstać efektywny i transparentny proces lokalizacji oraz realizacji inwestycji publicznych.

W kwietniu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ocenił, że "kodeks urbanistyczno-budowlany jest spełnieniem nadziei samorzšdów, œrodowiska budowlanego i inwestorów".

Opracowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie wsparciem dla programu Mieszkanie plus. "Jedno z założeń programu Mieszkanie plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb" - informował w kwietniu szef resortu infrastruktury i budownictwa.

Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez MIB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialnoœć zawodowš. Proponowane zapisy majš wzmocnić rolę osób wykonujšcych samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym, ale jednoczeœnie zwiększajšc ich odpowiedzialnoœć zawodowš i etycznš.

Niedawno Adamczyk podczas spotkania z przedstawicielami samorzšdu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów mówił, że cieszy się z dialogu ze œrodowiskiem inżynierów budownictwa, projektantów i architektów w sprawie prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. "Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować propozycje i zmienić - jeœli trzeba, relacje odpowiedzialnoœci zawodowej. Liczymy przy tym na samorzšd jako na naszych partnerów, z którymi realizujemy wspólne cele i jesteœmy w stanie je osišgnšć - mówił minister.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL