Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Obce pszczoły miodne mogš powodować ginięcie roślin

Shutterstock
Obce pszczoły konkurujš o zasoby z owadami rodzimymi i zagrażajš przetrwaniu roœlin, których rozwój opiera się na interakcjach z konkretnymi zapylaczami.

Zespół, którym kierowała dr Olivia Norfolk z Anglia Ruskin University, obserwował interakcje między roœlinami i ich zapylaczami w górzystym regionie Protektoratu Œwiętej Katarzyny na półwyspie Synaj w Egipcie.

Występuje tam wiele endemicznych roœlin o zasięgu ograniczonym jedynie do tego rezerwatu. Charakterystyczne dla tego obszaru jest występowanie sadów beduińskich, które sš podstawš tradycyjnego utrzymania tych koczowniczych lub półkoczowniczych plemion. Ogrody te, które pełniš rolę ostoi bioróżnorodnoœci, stanowiš cenne siedlisko dla dzikich roœlin, zapylaczy i ptaków wędrownych.

Ostatnio, zgodnie ze wspólnš strategiš organizacji charytatywnych i pozarzšdowych, wprowadzono tam ule pszczół miodnych w celu pozyskania dodatkowych œrodków utrzymania ludnoœci zamieszkujšcej na obszarach wiejskich. Okazało się, że obce pszczoły odwiedzajš zaledwie 55% gatunków roœlin dostępnych w protektoracie, unikajšc tych, które sš trudniej dostępne. Jednoczeœnie w znacznym stopniu wykorzystujš te same obszary żerowania, co rodzimymi zapylacze. Te pozostałe roœliny wykazujš wysokš zależnoœć od rodzimych owadów. W tym jałowym œrodowisku o ograniczonych zasobach, obecnoœć dużej liczby pszczół miodnych może stanowić zagrożenie dla rodzimych, które sš znacznie bardziej wyspecjalizowane. Niebezpieczeństwo wzrasta w okresach suszy. W efekcie może nastšpić spadek liczby pszczół rodzimych i wzrost populacji obcych.

„Nawet niewielka redukcja liczebnoœci pszczół o lokalnym zasięgu występowania może mieć negatywny wpływ na sukces reprodukcyjny roœlin endemicznych, który zależy od liczby wyspecjalizowanych insektów.” – powiedziała dr Olivia Norfolk.  - W efekcie rywalizujšce pszczoły mogš doprowadzić do wyginięcia niektórych lokalnych gatunków roœlin.

Dr Norfolk uważa, że analizujšc korzyœci gospodarcze zwišzane z produkcjš miodu, należy zwrócić uwagę na potencjalne straty. Jednš nich może być zagłada gatunków roœlin, które rosnš wyłšcznie na tym terenie.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL