Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Trendy w mediach na 2018 rok według BBC

123RF
Dalsze zarzuty wobec gigantów przemysłu technologicznego, monopolizacja reklamy przez Google i Facebooka oraz przekształcenia w sposobie konsumpcji treœci rozrywkowych, zarówno w mediach tradycyjnych jak i w internecie - to niektóre trendy, które na rok 2018 prognozuje BBC.

Według analizujšcego trendy technologiczne dla BBC Amola Rajana, rok 2018 upłynie pod znakiem kontynuacji trendów, które dały zaobserwować się już w kończšcym się roku 2017.

Rajan twierdzi, że giganci sektora technologicznego będš wcišż pod ostrzałem ze strony mediów, jak i społeczeństwa. Wielkie firmy, które stały się głównym celem zarzutów wobec Doliny Krzemowej, takie jak Google czy Facebook, a także wydawcy internetowi plasujšcy swoje główne Ÿródło dochodów w reklamach będš wcišż dawali paliwo dla toczšcej się w mediach debaty na temat etyki krzemowych gigantów.

W swoim wpisie prognostycznym zawartym na blogu BBC dziennikarz spekuluje, że reklama cyfrowa w dalszym cišgu będzie ogniskowała się pomiędzy dwoma głównymi graczami rynku; Google i Facebookiem. "Całkiem możliwe, że do końca 2018 roku 90 proc. nowych reklam w formatach cyfrowych na rynku amerykańskim będzie kontrolowane przez ten duopol" - mówi Rajan.

Jego zdaniem, dla przemysłu reklamowego to nienajlepsze wieœci; duopol wpłynie na zmniejszenie zatrudnienia w sektorze, a także zredukuje zapotrzebowanie na usługi agencji reklamowych, których doradczš rolę w ukierunkowywaniu reklam do właœciwych grup docelowych przejmš algorytmy koncernów. Zdaniem Rajana, istnieje też pozytywna strona zjawiska; "to napędzi na nowo innowacyjnoœć przemysłu reklamowego". Dziennikarz zauważa jednak, że innowacja ta może odbywać się kosztem prywatnoœci użytkowników tych serwisów. "Czy zwróciliœcie uwagę, jak dobrze reklamy na Facebooku poinformowane sš w tematach, jakie poruszacie w prywatnej korespondencji z rodzinš?" - pyta w swoim wpisie na blogu Rajan.

Telewizja, według Amola Rajana, nie straci na popularnoœci, ale sposób konsumowania treœci przez niš emitowanych ulegnie dalszym przekształceniom, podobnie jak ich rodzaj. "Będziemy mieli do czynienia z dwojakim rodzajem treœci, które podzielš się na programy informacyjne i specjalistyczne kierowane do wšskiej grupy odbiorców, oraz rozrywkowe, oglšdane przez szerokie kręgi" - pisze Rajan.

Dziennikarz prognozuje również dalszy wzrost popularnoœci serwisów strumieniowania treœci wideo w internecie. Serwisy takie, jak Hulu, Amazon Prime, YouTube, Netflix czy HBO będš wyborem tych konsumentów, którzy chcš płacić nie za telewizję oferujšcš im sztywnš ramówkę, ale za serwisy umożliwiajšce dowolnoœć w wyborze konsumowanych treœci. Jak zauważa Rajan, z tradycyjnej telewizji będš korzystać starsi widzowie, młodsi natomiast skierujš się w stronę usług internetowych, takich jak wyżej wymienione serwisy. "Dla wielu widzów najbardziej uzależnionych od treœci wideo, sama tradycyjna idea kanałów telewizyjnych jest już przestarzała i nieatrakcyjna" - konstatuje dziennikarz.

Amol Rajan wieœci również kres słynnego serwisu informacyjnego BBC News, który jego zdaniem nastšpi z powodu drastycznego cięcia kosztów przez narodowego nadawcę w Wielkiej Brytanii. Dziennikarz wskazuje również na problemy zwišzane z upolitycznieniem treœci, z jakimi boryka się serwis; "żeby przetrwać finansowo, zawsze trzeba opowiedzieć się po jakiejœ stronie" - zauważa. Jego zdaniem, ostatnie dni BBC News mogš mieć miejsce nawet w pierwszym kwartale 2018 roku.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL