Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Adam i Ewa roślin

Bernd Haynold
Złamany kod genetyczny rzuca œwiatło na ewolucję roœlinnoœci lšdowej – wszystkie roœliny to jedna rodzina.

Wszystkie organizmy niosš w swoim DNA informacje, które naukowcy starajš się analizować, aby dowiedzieć się, na którym skrzyżowaniu dany gatunek skręcił w drodze ewolucji. Badania te mogš pokazać, jak gatunek zmieniał się, by stać się organizmem, który znamy obecnie.

Ponad 40 uniwersytetów i instytutów badawczych przeanalizowało genom porostnicy wielokształtnej (łac. Marchantia polymorpha) – gatunku wštrobowca z rodziny porostnicowatych - i uzyskało zupełnie nowe spojrzenie na rozwój roœlin lšdowych. Wyniki zostały ostatnio opublikowane w czasopiœmie „Cell”.

- Wszystkie roœliny lšdowe, od mchu na skałach po kwitnšce drzewa, wyrosły z pospolitego gatunku glonów, który skolonizował ziemię około 500 milionów lat temu - wyjaœnia Takayuki Kohchi z Uniwersytetu w Kioto - Wštrobowce w najwczeœniejszym stadium ewolucji odbiegały od innych roœlin lšdowych i nadal posiadajš cechy przodków i roœlin, których gatunki ewoluowały póŸniej - dodaje.

W ostatnich latach naukowcy opracowali różne techniki molekularne i genetyczne, które pozwalajš na lepszš analizę, zwłaszcza w zakresie badań genetycznych roœlin. Wykorzystujšc te techniki, zespół rozszyfrował około 20.000 genów kontrolujšcych rozwój i fizjologię roœlin.

Ustalenia te pozwoliły stwierdzić, że porostnica wielokształtna jest modelowš roœlinš do badań molekularnych i genetycznych, dostarczajšcš wskazówek dla przyszłych zastosowań rolniczych i technologii hodowli roœlin.

- Teraz, gdy znamy genom prostnicy, możemy zaczšć rozszyfrowywać funkcje poszczególnych genów i ich ewolucję w póŸniejszych gatunkach roœlin - podsumowuje Kohchi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL