Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Niezwykłe chmury przyczynš katastrof w obrębie Trójkšta Bermudzkiego?

123RF
Przyczynš katastrof w tym rejonie Atlantyku sš głębokie depresyjne niże i powstajšce w ich obrębie dziwne chmury.

28 grudnia 1948 roku nad Trójkštem Bermudzkim zaginšł bez œladu amerykański samolot pasażerski Douglas DC-3 z 32 osobami na pokładzie, lecšcy z San Juan na Portoryko do Miami. W zwišzku z rocznicš tego tragicznego wydarzenia przypominamy nasz tekst z listopada 2016 roku. 

W ostatnich dekadach naukowcy wysuwali wiele teorii wyjaœniajšcych katastrofy morskie i powietrzne w tak zwanym Trójkšcie Bermudzkim, łšcznie z teoriš lejów tworzšcych się po wybuchach gigantycznych bšbli metanu, uwalniajšcych się spod dna. Z najnowszš, meteorologicznš hipoteza wystšpił dr Randy Cerveny z Uniwersytetu Stanowego Arizony.

Ten tajemniczy rejon mieœci się między Bermudami, Miami i Portoryko. Według nieoficjalnych, niepotwierdzonych statystyk w groŸnym trójkšcie zaginęło około 100 statków, ponad 70 samolotów oraz – łšcznie – tysišc ludzi.

Dr Randy Cerveny jest zdania, że przyczynš jest specyficzny fenomen meteorologiczny, jaki zdarza się w tym rejonie zajmujšcym około pół miliona kilometrów kwadratowych. Zjawiskiem tym sš niespotykane gdzie indziej chmury heksagonalne (tj. szeœciokštne, szeœcioboczne). Te twory rozcišgajš się na obszarze od 30 do 780 kilometrów, ich obraz zarejestrował satelita Terra należšcy do NASA.

– Obrazy satelitarne sš naprawdę dziwne. Te heksagonalne obiekty ponad oceanem sš w zasadzie bombami powietrznymi. Sš one w stanie generować depresje atmosferyczne, w których wiatr wieje z prędkoœciš 270 km/h. Te straszliwe porywy wytryskujš z podstawy chmury i uderzajš w ocean, wzniecajšc monstrualne fale wywołujšce nieobliczalne zakłócenia w wodzie i w powietrzu – wyjaœnił dr Randy Cerveny w filmie w programie „What on Earth" nadawanym przez Science Channel.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL