Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

MEN: wprowadzane zmiany służš zachowaniu miejsc pracy nauczycieli

123RF
W wyniku reformy liczba oddziałów w szkołach wzroœnie o ponad 5 tys., zmiany wprowadzane przez rzšd służš temu, aby nauczyciele zachowali swojš pracę - podkreœla MEN w wydanym w poniedziałek stanowisku dotyczšcym miejsc pracy dla nauczycieli.

"Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju w œrodowisku oœwiatowym przez podawanie nieprawdziwych danych dotyczšcych etatów w szkołach" - napisała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska w stanowisku.

W ubiegłym tygodniu Zwišzek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił zebrane przez siebie dane, z których wynika, że od 1 wrzeœnia w zwišzku z reformš edukacji 8,9 tys. nauczycieli straci pracę, a 21,7 tys. nie będzie miało pełnego etatu. Dane te pochodzš z 14 województw; pełne dane ZNP ma przedstawić w tym tygodniu.

"W wyniku reformy oœwiaty liczba oddziałów w szkołach wzroœnie o ponad 5 tysięcy (liczba oddziałów klas VII będzie większa niż klas I gimnazjum). Zmiany wprowadzane przez polski rzšd służš temu, aby nauczyciele zachowali swojš pracę. W ostatnich latach ponad 40 tys. nauczycieli straciło pracę z powodu niżu demograficznego. Musimy to zjawisko zahamować i temu też służš wprowadzane zmiany w systemie oœwiaty" - podkreœliła Ostrowska w wydanym w poniedziałek stanowisku.

Napisała w nim, że nieprawdš jest, że duża grupa nauczycieli zostanie zatrudnionych na niepełny etat i że stanie się to w wyniku wprowadzanej reformy. "W 2016 r. co 5. nauczyciel w samodzielnej szkole samorzšdowej (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej) pracował na niepełny etat" - podała rzeczniczka.

Poinformowała także, że od wrzeœnia tego roku dzieci w szkołach będš miały o jednš godzinę tygodniowo więcej zajęć, a od wrzeœnia 2018 r. o 4 godziny więcej. "Oznacza to większe zapotrzebowanie na nauczycieli. Już od tego roku szkolnego dzięki tej jednej godzinie więcej zajęć będzie potrzebnych ponad 1100 etatów. Od 2018 r. zapotrzebowanie na etaty wzroœnie o około 4,4 tysišca" - wyjaœniła.

Ostrowska zaznaczyła, że informacje dotyczšce faktycznego zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będš znane jesieniš br., po zebraniu danych do Systemu Informacji Oœwiatowej.

"Już jakiœ czas temu pojawiały się prognozy, że pracę straci około 7 tysięcy nauczycieli w zwišzku z podwyższeniem wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. Okazało się to nieprawdš, wzrosło wówczas zapotrzebowanie na miejsca pracy. Jeszcze niedawno mówiono o liczbie 37 tysięcy nauczycieli, którzy stracš pracę w zwišzku z reformš. Apelujemy zatem o to, aby nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji" - napisała.

Przypomniała, że od kwietnia br. na stronach internetowych kuratoriów oœwiaty sukcesywnie sš zamieszczane ogłoszenia dyrektorów szkół i placówek o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Podała, że obecnie (stan na 18 czerwca 2017) w bazie jest blisko 14 tys. ogłoszeń, a ponad 5 tys. – to oferty powyżej połowy etatu. Od poczštku wdrożenia przepisu o obowišzku przekazywania przez dyrektorów szkół informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczono ponad 23 tys. ogłoszeń. "Zmiennoœć liczby ofert oznacza, że nauczyciele korzystajš z ogłoszeń" - oceniła.

Posłużyła się przykładem województwa mazowieckiego. "Obecnie jest opublikowanych ok. 2,5 tys. ogłoszeń (od poczštku kwietnia było ich łšcznie ponad 5 tys.), ponad 1,4 tys. ofert w woj. mazowieckim dotyczy pracy w wymiarze powyżej połowy etatu" - poinformowała. Z kolei - jak napisała - w woj. wielkopolskim w bazie sš 762 oferty pracy, w tym prawie 340 na ponad pół etatu.

Reforma edukacji wprowadza nowš strukturę szkół. W miejsce obecnych pojawiš się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcšce, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostanš zlikwidowane.

Zmiany rozpocznš się od roku szkolnego 2017/2018.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL