Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Nauczyciel fizyki nie odpowie dyscyplinarnie za zadanie o tratwie z uchodźcami

123RF
Komisja dyscyplinarna umorzyła postępowanie wobec nauczyciela fizyki z Białegostoku, autora zadania z kontrowersyjnymi treœciami dotyczšcymi uchodŸców - poinformowało PAP kuratorium oœwiaty.

Formalnie od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Jednak, według ustaleń PAP, żadna ze stron nie zamierza go składać, co kończy postępowanie.

Jesieniš ub. roku media, najpierw społecznoœciowe, potem tradycyjne, obiegła informacja, iż nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oœwiatowego podyktował gimnazjalistom z II klasy zadanie, którego treœć mówiła o uchodŸcach z Syrii płynšcych do Grecji na maleńkiej tratwie.

Podane zostały parametry łodzi i ciężar ludzi. Zadaniem uczniów była odpowiedŸ na pytanie, ilu uchodŸców trzeba zepchnšć, by tratwa mogła dopłynšć do celu.

Treœć zadania zaniepokoiła rodziców niektórych uczniów; poinformowali dyrekcję szkoły i nagłoœnili sprawę w mediach.

Gdy tak się stało nauczyciel tłumaczył, że było to niefortunne sformułowanie, które nie wynikało z jego stosunku do uchodŸców. Jak mówił, chciał tylko zainteresować młodzież zadaniem. Zaraz po lekcji - twierdził - uœwiadomił sobie niewłaœciwoœć treœci i powiedział uczniom, że był to żart i że nie obrazuje on jego stosunku do uchodŸców.

Po nagłoœnieniu sprawy włšczył się w niš Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował zapytania do kuratorium oœwiaty i dyrekcji szkoły, czy i jakie działania podjęto wobec nauczyciela. Krótko po tym rzecznik dyscyplinarny wszczšł postępowanie wyjaœniajšce.

Było to możliwe, bo kuratorium ustaliło, że oprócz pracy w szkole niepublicznej, nauczyciel zatrudniony jest w szkole publicznej i tym samym podlega odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej przewidzianej Kartš Nauczyciela.

W grudniu rzecznik dyscyplinarny, po miesięcznym postępowaniu wyjaœniajšcym, skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej.

Przewodniczšca tej komisji powołała się na przepisy dotyczšce komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i odmówiła udzielenia PAP informacji o decyzji komisji wobec pedagoga.

Zrobiło to, na pisemny wniosek, dopiero kuratorium oœwiaty w Białymstoku, informujšc o umorzeniu postępowania wobec obwinionego. Motywów takiej decyzji nie podano. Jak poinformowało kuratorium, jawnoœć rozprawy dyscyplinarnej wobec nauczyciela, na wniosek jego obrońcy, była w całoœci wyłšczona.

Dyrektorka Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w Białymstoku Bożena Niechoda powiedziała PAP, że fizyk nadal tam pracuje. Dodała, że „wszystkie kroki, które miały być podjęte, zostały podjęte".

Gdy kilka miesięcy temu sprawa zadania o uchodŸcach została nagłoœniona, dyrekcja szkoły informowała, że nauczyciel został upomniany i poinformowany, że jeœli taka sytuacja się powtórzy, współpraca między nim a szkołš zostanie zerwana.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL