Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Zalewska: w kwietniu harmonogram podwyżek dla nauczycieli

Anna Zalewska
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała w poniedziałek w Rzeszowie, że w kwietniu razem z premier Beatš Szydło poinformuje o podwyżkach dla nauczycieli i przedstawi harmonogram ich wprowadzenia.

Szefowa MEN uczestniczyła w poniedziałek w spotkaniu z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorzšdów Terytorialnych. Na konferencji prasowej po spotkaniu Zalewska zapowiedziała przedstawienie informacji o podwyżkach. "Razem ze paniš premier powiemy, w jakich latach będš te podwyżki i w jakiej wysokoœci" - dodała. Zapowiedziała też, że w czerwcu pokazany zostanie nowy system doskonalenia dla nauczycieli.

Mówišc o spotkaniu z samorzšdowcami oceniła, że było interesujšce. "Rozmawialiœmy o pienišdzach, bo toczš się dyskusje na temat subwencji, tak, aby odpowiadała ona zmianom. Dyskutowaliœmy też o pracach zespołu, który zajmuje się zmianami w statucie zawodowym nauczyciela i pracownika oœwiaty' - powiedziała Zalewska.

Przypomniała, że do 31 marca samorzšdy muszš przyjšć uchwały o nowej siatce szkół, wynikajšce z nowej struktury szkół.

Jak mówiła, reforma wymusiła zmianę 44 rozporzšdzeń, z czego, ok. 20 jest już gotowych; większoœć została już podpisana. "Mamy już podpisane podstawy programowe. Wszystkie rozporzšdzenia dotyczšce rekrutacji i zwišzane z rozpoczęciem roku szkolnego sš już gotowe. Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli z podstaw programowych" - powiedziała. Dodała, że wydawcy piszš już nowe podręczniki, że niedługo będš występować o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

Zalewska zapewniła, że reforma nie spowoduje zwolnień nauczycieli. Jej zdaniem, jest to niemożliwe, bo prawo oœwiatowe nie przewiduje łšczenia klas w klasie siódmej. "Kiedy mamy obecnie szeœć klas szkoły podstawowej to powstałyby trzy klasy pierwsze gimnazjum. W tej chwili będš dodatkowe trzy klasy i będzie w sumie szeœć klas siódmych. To sš dodatkowe klasy, dodatkowe oddziały i dodatkowe miejsca pracy. Przekształcenia sš po to, aby budować jednozmianowoœć i dodatkowe miejsca pracy" - wyjaœniła.

Pytana o sposób finansowania małych szkół, minister odpowiedziała, że trwajš obecnie rozmowy m.in. z samorzšdami o nowej subwencji oœwiatowej. W kwietniu majš być znane założenie nowej ustawy o subwencji, która weszłaby w życie od 2018 r. "Zatem w 2019 r. mielibyœmy możliwoœć wprowadzenia ewentualnych poprawek. Na kilkanaœcie tysięcy szkół ok. 4 tys. z nich to małe placówki. Trudno sobie wyobrazić system edukacji bez tych małych szkół. To nie tylko centra edukacyjne, ale i cywilizacyjne, a w naszym zamyœle także centra nauki dorosłych" - powiedziała.

Obecna na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że w regionie 96 proc. samorzšdów przygotowało już uchwały dostosowujšce sieć szkół do reformy. "Sš pewne problemy z pięcioma samorzšdami. W dwóch z mocy prawa nastšpi przekształcenie zespołów szkół w szkoły podstawowe. W trzech pozostałych nastšpi przekształcenie szkół podstawowych w szkoły podstawowe oœmioklasowe i wygaszenie gimnazjów. Innych problemów w zwišzku wdrożeniem reformy nie przewidujemy" - zaznaczyła wojewoda.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejšcych typów szkół zostanš wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja majš zostać zlikwidowane.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL