Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nagroda 'Rzeczpospolitej' im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Giedroycia: Drohobycka miłośniczka Schulza

Bruno Schulz Museum Drohobycz
Wœród nominowanych do tegorocznej Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia – która zostanie przyznana 4 grudnia – sš dr Wiera Meniok i kierowana przez niš drohobycka Fundacja Muzeum i Festiwal Brunona Schulza.

Meniok od urodzenia zwišzana jest z Drohobyczem. Tam studiowała filologię rosyjskš, póŸniej zainteresowała się również polonistykš. Obecnie prowadzi wykłady z filologii polskiej, literaturoznawstwa i teorii przekładu na tamtejszym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki. Jest autorkš ponad 30 publikacji naukowych, w tym dotyczšcych Schulza – najwybitniejszego drohobyckiego pisarza XX wieku.

Była jednš z inicjatorek stworzenia Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, którego pierwsza edycja odbyła się w 2004 r. Co dwa lata gromadzi on w Drohobyczu znawców literatury i pisarzy – głównie z Polski i Ukrainy.

Wiera Meniok stoi też na czele Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego noszšcego imię jej zmarłego męża, badacza twórczoœci Schulza, Igora Menioka. Placówka promuje polskš kulturę na Ukrainie i sprzyja budowaniu przyjaŸni polsko-ukraińsko-żydowskiej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL