Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Rękopis Chopina kupiony w Berlinie

NIFC
Autograf pieœni „Wiosna” pozyskany dzięki pienišdzom wyłożonym przez PKN Orlen i Fundację Lotto wzbogaci kolekcję Muzeum Chopina.

Ta cenna pamištka chopinowska pojawiła się na aukcji znanej berlińskiej firmy J. A. Stargardt, od XIX wieku zajmujšcej się handlem autografami i rękopisami.

– Rękopisy muzyczne Chopina należš do najdroższych, bo jest ich niewiele – mówił „Rzeczpospolitej”, Maciej Janicki, kurator Muzeum Chopina. – Napisał tylko 65 opusów, wiele rzeczy zaginęło. Jeżeli porównać ceny jego rękopisów z cenami rękopisów XIX-wiecznych twórców z tego samego czasu co on albo nieco póŸniejszych, czyli Liszta, Berlioza, Brahmsa, to Chopin bezwzględnie jest najdroższym kompozytorem. A jeœli porównywać w ogóle z innymi kompozytorami, podobne ceny osišgajš rękopisy muzyczne Mozarta, który jednak zostawił znacznie więcej dzieł.

Większoœć autografów 19 znanych nam dzisiaj pieœni Chopina zaginęła. Doœć licznie zachowały się jedynie ich kopie, ale ich ich autentycznoœć bywa trudna do ustalenia.

Pozyskany obecnie autograf to tzw. kopia podarunkowa wykonana przez Fryderyka Chopina dla swojego przyjaciela, malarza Teofila Kwiatkowskiego. Jest to jedna karta z 14 pięcioliniami, na których zapisano melodię trzech zwrotek bez tekstu pieœni. U dołu kartki kompozytor napisał dedykację: „Kochanemu Teofilowi Kwiatkowskiemu”, dodajšc swój charakterystyczny podpis oraz datę: „4. Sept. 1847. Paryż”. Na lewym marginesie kartki widnieje zaœ podpis Teofila Kwiatkowskiego. Był on autorem licznych portretów Fryderyka. „Wiosna” będzie już pištym rękopisem pieœni Chopina w zbiorach warszawskiego Muzeum. Kupionš w Berlinie pamištkę można oglšdać na wystawie stałej od dzisiaj do 3 wrzeœnia 2017 roku. Papier jest bowiem wyjštkowo nietrwałym materiałem i nie wolno go zbyt długo eksponować w muzealnych gablotach.

To już drugi rękopis, jaki w cišgu ostatniego roku pozyskało Muzeum Chopina. Pod koniec listopada w domu aukcyjnym Sotheby’s w Londynie został wystawiony na sprzedaż rękopis Ballady g-moll i udało się go kupić także dzięki funduszom pozyskanym od PKN Orlen. Natomiast wczeœniej, w 2012 roku ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiono Autograf-podarunek całoœci Walca f-moll op. 70 nr 2. Warszawskie Muzeum Chopina ma najbardziej różnorodne zbiory pamištek po naszym kompozytorze – od Ÿródeł muzycznych poprzez listy, aż po szeroko pojętš ikonografię – obrazy, grafiki, rzeŸby, plakaty. Nadal wszakże około 40-60 rękopisów Chopina jest jeszcze w rękach prywatnych i potencjalnie w każdej chwili mogš pojawić się na rynku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL