Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Chcš kupić od Fiata Magneti Marelli

spółka
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zastanawia się nad sprzedażš działu podzespołów Magneti Marelli po tym jak zainteresowanie kupnem wyrazili potencjalni nabywcy

Przynajmniej dwa amerykańskie fundusze private equity chcš zwišzać się z firmami motoryzacyjnymi i złożyć wspólne oferty na Magneti Marelli, która zaopatruje wszystkich ważnych producentów samochodów w Europie, obu Amerykach i w Azji — powiedziały 3 osoby.

Niedawnš ofertę konsorcjum kierowanego przez fundusz typu buyout z USA szacujšcš włoskš firmę na niecałe 2,5 mld euro FCA odrzuciła w czerwcu, bo nie zamierza zgodzić się na sprzedanie jej poniżej 3 mld euro — stwierdziła jedna z tych osób. Zadłużona FCA może sprzedać MM w całoœci albo w częœciach, ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.

Magneti Marelli była często wskazywana jako firma do przejęcia. FCA stale zaprzeczała zamiarowi pozbycia się jej, ale ostatnio przekazała zainteresowanym stronom, że mogłaby zmienić zdanie.

Grupa włosko-amerykańska, siódmy producent pojazdów na œwiecie, ma teraz pełne ręce roboty z planowanš pierwotnš ofertš publicznš producenta luksusowych aut sportowych Ferrari, przesuniętš na drugš połowę paŸdziernika, więc wszelkie decyzje dotyczšce MM zapadnš póŸniej.

Tymczasem amerykańskie fundusze pracujš nad tš sprawš od miesięcy. — Na biurku Fiata roœnie sterta pism, w tym także nieproszonych — stwierdził jeden z informatorów. — Spodziewamy się, że Sergio Marchionne zareaguje na nie raczej wczeœniej niż póŸniej.

Sprzedaż działu, który zatrudnia ponad 38 tys. ludzi i jest obecny w 19 krajach, może pomóc FCA w spłacie częœci długu i sfinansować ambitny plan inwestycji na 48 mld euro. Takie rozwišzanie może stać się aktualne, bo starania Marchionne zwišzania się z General Motors nie znalazły posłuchu za oceanem.

Magneti Marelli z centralš pod Mediolanem wypracowała w 2014 r. obroty 6,5 mld euro i zysk operacyjny 204 mln. Produkuje komponenty m.in. do oœwietlenia, silników, elektroniki, zawieszenia i układów wydechowych.

Różne opcje

Kandydaci do kupna chcš osišgnšć pełnš kontrolę nad MM, a następnie podzielš jš zgodnie z ich doœwiadczeniem. — Każdy weŸmie uczciwš częœć dla siebie — mówi informator.

Sporo dużych funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza w Stanach, jest szczególnie zainteresowane działem oœwietlenia MM, który mógłby zostać wyodrębniony i działać jako samodzielna firma. Jest wart ok. 2 mld euro i może być atrakcyjny dla takich globalnych graczy jak Valeo, Hella, Koido i Stanley — stwierdził pewien bankier. Firmy z Azji mogłyby też wejœć w ten interes, np. chińska Wanxiang Group.

Wœród producentów podzespołów samochodowych roœnie ochota do zawierania umów fuzji i przejęć, które zwiększš ich obecnoœć na œwiecie. W tym roku niemiecka ZF Friedrichshafen sfinalizowała kupno za 13,5 mld dolarów amerykańskiej TRW Automotive Holdings. W marcu chińska ChemChina przejęła włoskš Pirelli w ramach wielostopniowej umowy o wartoœci 7,3 mld euro.

Marchionne nie spieszy się ze sprzedażš MM i będzie grymasił przy wyborze kupujšcego, aby zapewnić stabilne zaopatrzenie w komponenty fabryk FCA, które wypuszczajš wiele modeli, od malutkich Fiatów 500, sportowo-użytkowe Jeepy po luksusowe Maserati.

Według innego informatora, FCA może rozpatrzyć strategiczne opcje dla 2 mniejszych producentów podzespołów, Comau i Teksid osišgajšcych obroty 1,44 mld euro i 639 mln.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL