Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Napływ diesli zagrożeniem dla elektromobilności

Bloomberg
Elektryfikacja transportu to wyższe PKB i rozwój rynku pracy nad Wisłš. Nie bez znaczenia jest też spadek kosztów zdrowotnych w wyniku poprawy jakoœci powietrza i uniezależnienie się od importu ropy z Rosji. Na drodze elektromobilnoœci może jednak stanšć import używanych aut spalinowych.

Do 2025 roku po polskich drogach może jeŸdzić milion pojazdów elektrycznych wszelkiego typu (na baterie i hybryd z wtyczkš na pršd). Pięć lat póŸniej ich liczba wzroœnie do 3 mln, a w 2050 r. nawet do 16,5 mln. Nie sš to wcale założenia rzšdowego programu rozwoju elektromobilnoœci, lecz wnioski z raportu pracujšcego m.in. dla Komisji Europejskiej think tanku Cambridge Econometrics w zakresie œrodowiskowych i makroekonomicznych skutków elektryfikacji transportu drogowego w Polsce.

– Ten optymistyczny scenariusz nie zostanie zrealizowany, jeœli samorzšdy nie będš mogły prowadzić własnej polityki niskoemisyjnego transportu – twierdzi Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, która podsumowała raport.

Korzyœci gospodarcze

Korolec zwraca uwagę, że jednego narzędzia samorzšdy pozbawiono, usuwajšc z ustawy o rozwoju elektromobilnoœci ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL