Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Władze Kalifornii ostro wobec Volkswagena

Bloomberg
Stanowe władze ochrony œrodowiska Kalifornii odrzuciły we wtorek przedstawiony przez koncern Volkswagen plan likwidacji następstw instalowania w jego samochodach oprogramowania manipulujšcego systemem neutralizacji spalin silników Diesla.

"Volkswagen podjšł decyzję o fałszowaniu testów spalin i próbował potem to ukryć. Czynił tak dalej i sięgał po jeszcze większe kłamstwa, a gdy został na tym przyłapany, próbował temu zaprzeczać" - oœwiadczyła szefowa Urzędu Zasobów Powietrza Kalifornii (California Air Resources Board - CARB) Mary Nichols.

Jak zaznaczyła, w ten sposób do atmosfery przedostały się tysišce ton tlenków azotu, szkodzšcych zdrowiu mieszkańców Kalifornii. Volkswagen "musi to znów przywrócić do porzšdku" - zadeklarowała Nichols.

W swej reakcji koncern wskazał, iż "dzisiejsze oœwiadczenie dotyczy wstępnego planu Volkswagena, który przekazano CARB w grudniu. Od tego czasu Volkswagen prowadził konstruktywne rozmowy z CARB". Ich częœciš było ubiegłotygodniowe spotkanie, na którym dyskutowano o ramowych warunkach zaradzenia skutkom afery.

Na poczštku wrzeœnia Volkswagen przyznał się do postawionych mu przez amerykańskš federalnš Agencję Ochrony Œrodowiska (EPA) zarzutów, że w swych samochodach z silnikami Diesla instalował zabezpieczenia przed nadmiernš emisjš tlenków azotu podczas testów. Ujawnienie tego faktu wywołało najpoważniejszy na przestrzeni ostatnich lat skandal w globalnej branży motoryzacyjnej.

Ministerstwo sprawiedliwoœci USA wniosło 4 stycznia cywilny pozew przeciwko Volkswagenowi w zwišzku z manipulowaniem pomiarami emisji tlenków azotu. Pozew wymienia cztery czyny stanowišce naruszenie ustawy o ochronie powietrza (Clean Air Act), w tym manipulowanie systemem kontroli spalin i lekceważenie obowišzku zawiadamiania o takim procederze. W razie uznania przez sšd zasadnoœci pozwu koncern musi się liczyć z koniecznoœciš wypłacenia do 45 mld dolarów tytułem kar i odszkodowań.

Oprogramowanie, które wyłšczało system neutralizacji tlenków azotu podczas normalnej eksploatacji samochodu i włšczało go w razie rozpoznania, że silnik poddawany jest testom, zainstalowano w blisko 600 tys. sprzedanych w USA samochodów Volkswagena, a także jego spółek córek Audi i Porsche.

Przebywajšcy obecnie w USA prezes Volkswagena Matthias Mueller chce się spotkać w œrodę z szefowš EPA Ginš McCarthy. EPA poparła we wtorek stanowisko CARB, oœwiadczajšc, iż koncern nie przedstawił żadnego "zasługujšcego na zgodę planu", który zapewniałby dokonanie w samochodach modyfikacji wymaganych przez przepisy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL