Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moje pienišdze

500+ pomaga spłacać i unikać zadłużenia

123RF
Niemal co trzeciej rodzinie korzystajšcej z programu 500+ otrzymane pienišdze pozwoliły wyplštać się z zaległych długów lub przynajmniej je zmniejszyć.

Program 500+ działa od kwietnia 2016 r., przez ten czas zasilił portfele ponad 2,6 mln rodzin, œrednio miesięcznie otrzymujš one łšcznie ponad 2,1 mld zł. Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przez 13 miesięcy, w okresie od kwietnia 2016 do maja 2017 r. wypłaconych zostało ponad 27,6 mld zł na 3,97 mln dzieci, czyli 57,7 proc. osób przed 18. rokiem życia.

Najmniejsze długi lepiej spłacane

W badaniu przeprowadzonym w sierpniu przez Instytut ARC Rynek i Opinia okazało się, że pomoc państwa dla 17 proc. ankietowanych stała się sposobem na zmniejszenie przeterminowanych i nieuregulowanych wczeœniej płatnoœci, a dla 12 proc. także na całkowite pozbycie się zaległych długów.

- Wraz z uruchomieniem programu 500+ zmniejsza się odsetek niesolidnych dłużników z zaległoœciami na niższe kwoty, do 2 tys. zł, które stosunkowo najszybciej można zwrócić w efekcie korzystania z programu – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Gdy na koniec marca 2016 r. odsetek osób z zaległoœciami zarówno kredytowymi w BIK jak i pozakredytowymi w BIG InfoMonitor wynosił 32,2 proc., na koniec czerwca 2017 r. było to 29,8 proc. Zmianę szczególnie widać w BIG InfoMonitor, gdzie na koniec I kwartału 2016 r. zaległoœci do 2 000 zł, przeterminowane o min. 60 dni, miało 38,2 proc. wpisanych do rejestru, a po II kwartale 2017 r. już tylko 33,8 proc.

Większa zdolnoœć do zadłużania

To jednak nie jedyny wpływ 500+ na sytuację finansowš rodzin, które otrzymujš pienišdze państwa. Około 29 proc. ankietowanych deklaruje, że dzięki pienišdzom z programu 500+ uniknęło pożyczania w banku, a 27 proc. mówi, że uniknęło pożyczania w firmach pożyczkowych.

Jednoczeœnie co dwudziestemu respondentowi (5 proc.), po tym jak 500+ zwiększyło jego zdolnoœć kredytowš, pienišdze na dziecko pomogły pożyczyć w banku czy firmie pożyczkowej większe kwoty niż wczeœniej. Kolejnym 5 proc. ankietowanych dopiero pomoc państwa umożliwiła zacišgnięcie nieosišgalnego wczeœniej kredytu czy pożyczki, bo wczeœniej w ogóle nie posiadali zdolnoœci kredytowej.

Nie tylko spłata długów

Spłata zaległych długów na szczęœcie nie pochłania większoœci pieniędzy z 500+. W zdecydowanej większoœci przypadków z pomocy państwa korzystajš dzieci. Prawie trzy czwarte badanych deklaruje, że otrzymywane pienišdze przeznacza głównie na potrzeby dziecka, 26 proc. mówi, że 500+ finansuje głównie potrzeby całej rodziny, a 2 proc. ankietowanych rodziców przyznaje, że to oni sami najbardziej korzystajš z pieniędzy otrzymywanych na dzieci.

Ankietowani deklarujš, że warta ponad 2,1 mld zł miesięcznie pomoc państwa wydawana jest w pierwszej kolejnoœci na edukację i odzież (ex equo). Pozwala też przeznaczać większy budżet na zakup żywnoœci oraz zorganizowanie wakacji. Na dalszym, ale wysokim miejscu znalazło się oszczędzanie i wyższe wydatki na zabawki. Wœród wydatków finansowanych pomocš 500+, które zdobyły co najmniej kilkanaœcie procent wskazań, znalazły się także poprawa warunków mieszkaniowych, rozrywka oraz kultura.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL