Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moje pienišdze

Jak pożyczka? To tylko w sieci!

shutterstock
Branża FinTech jest obecnie szybko rozwijajšcym się sektorem, w którym coraz większe znaczenie zyskujš firmy oferujšce szybkie pożyczki, możliwe do spłacenia w indywidualnie dopasowanym terminie. Polacy przestali bać się chwilówek – coraz częœciej pomagajš one nie tylko rozwišzać kryzysowe sytuacje, ale także rozwijać pasje i spełniać długo odkładane marzenia. Duże zmiany zaszły także w technicznej ofercie firm udzielajšcych chwilówek. Firmy ogłaszajšce swoje usługi na słupach sš już przeszłoœciš. Jak obecnie wyglšda rynek chwilówek? Przyjrzyjmy się sprawie okiem ekspertów.

Firmy pożyczkowe odpowiadajš na potrzeby nowoczesnych Polaków - korzystamy z pożyczek online zarówno w celu uregulowania bieżšcych należnoœci, jaki i realizowania innych, niekoniecznie nagłych potrzeb. Szybkie pożyczki pozwalajš spełniać marzenia, rozwijać pasje, opłacać kursy i wakacyjne wyjazdy. Pożyczki pozabankowe dobrze przyjmujš się przede wszystkim wœród ludzi młodych – sš oni bardziej zainteresowani realizowaniem własnych potrzeb, a ponadto lepiej poruszajš się w œwiecie nowoczesnych technologii. O wyborze oferty w dalszym cišgu decyduje koszt całkowity i oprocentowanie pożyczki.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Net Credit wynika, że wszyscy pożyczamy – do pożyczenia pieniędzy (kiedykolwiek) przyznało się aż 83 proc. ankietowanych. Aż 33 proc. respondentów uważa, że warto czasami zacišgnšć pożyczkę, żeby kupić dodatkowy, niekoniecznie niezbędny, ale atrakcyjny towar. Z drugiej strony Polacy wierzš w potęgę oszczędzania – aż 90 proc. z nas uważa, że odkładanie pieniędzy jest dużo lepszym wyjœciem, niż zapożyczanie się. Ogólny obraz wyłaniajšcy się z tych danych jest raczej optymistyczny. Polacy wykazujš coraz większš œwiadomoœć w zakresie finansowych decyzji. Wiedzš, czego chcš, a firmy pożyczkowe odpowiadajš na ich potrzeby, tworzšc unikatowe produkty finansowe, możliwe do szybkiego pobrania i równie szybkiej spłaty.

Jak wynika z danych firmy Gemius, w 2013 roku strony firm pożyczkowych odwiedziło 1,5 miliona Polaków, rok póŸniej liczba ta wzrosła do 2 milionów. Ponieważ internet stał się powszechnym medium, wzrosła także popularnoœć pożyczania w sieci. Jednoczeœnie osoby zainteresowane szybkimi pożyczkami sš też ostrożniejsze – częœciej szukajš informacji o instytucji, z której usług korzystajš, na przykład zaglšdajšc do rejestru BIK. Według badań firmy Gemius, stronę BIK odwiedza 80 – 90 tysięcy użytkowników miesięcznie. Zmiany sš zatem pozytywne – mamy do czynienia nie tylko z błyskawicznie rozwijajšcym się rynkiem, ale także z coraz bardziej œwiadomš grupš konsumentów, która wie już, czego od szybkich pożyczek oczekuje. Z badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie Net Credit wynika, że z pożyczek przez internet korzystał już co pišty Polak. Około 49 proc. respondentów sięgnęło po pożyczkę online raz w cišgu ostatniego roku.

Rynek pożyczek w Polsce w roku 2013 roku był wart prawie 3 miliardy złotych, czyli 2 razy więcej niż rok wczeœniej. Aż dwie trzecie tej sumy stanowiš pożyczki udzielane przez internet. Sektor pozabankowy jest w Polsce wyjštkowo nowoczesny i w wielu sferach wypada lepiej niż rynki zachodnie. Polska pewien etap po prostu „przeskoczyła”, od razu wdrażajšc nowoczesne rozwišzania. 

Banki często nie nadšżajš za zmianami pojawiajšcymi się na rynku usług finansowych - instytucje FinTechowe rzucajš wyzwanie ich elastycznoœci i innowacyjnoœci. W zwišzku z tym częœć klientów banków mogš przejšć instytucje pozabankowe. Warto dodać, że tego typu podmioty sš także szansš na otrzymanie pożyczki dla osób, które nie majš szans na standardowy kredyt. FinTech zatem nie tylko poszerza ofertę dla dotychczasowych klientów banków, ale także stwarza przestrzeń dla osób, które dotychczas nie mieœciły się w tej grupie.

Jeœli przyjrzeć się bliżej, rynek szybkich pożyczek jest już tak rozwinięty i działa na tyle długo, że możemy mówić o swego rodzaju wewnętrznej ewolucji – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert porównywarki pożyczek online - pozyczkaportal.pl.

Jeszcze kilka lat temu na naszych ulicach rzucały się w oczy reklamy chwilówek i szyldy punktów stacjonarnych. W szczególnie dobrej sytuacji byli mieszkańcy dużych miast – tutaj pożyczkodawcy zarabiali najwięcej, zatem mieli największe pole do popisu przy tworzeniu oferty. Od roku 2014 możemy jednak zauważyć prawdziwy przełom: punkty stacjonarne zaczęły powoli zanikać, poszerzyła się natomiast oferta usług online. Powodów zmiany jest wiele, ale najbardziej oczywisty to rzecz jasna redukcja kosztów. Prowadzenie punktu stacjonarnego oznacza przecież koniecznoœć wynajęcia lokalu  i zatrudnieniu pracowników.

Pożyczki online obywajš się bez tego typu wydatków, co jest korzyœciš zarówno dla pożyczkodawców, jak i klientów. Dzięki obniżeniu kosztów prowadzenia salonu, można pożyczkobiorcom zaoferować naprawdę atrakcyjne oferty, wysokie kwoty i wygodne terminy spłaty. W ten sposób produkt, jakim jest szybka pożyczka, zdecydowanie zyskuje na atrakcyjnoœci. Przestajš także obowišzywać ograniczenia dotyczšce lokalizacji – pożyczka jest dla nas dostępna bez względu na to, gdzie właœnie się znajdujemy.

Niebagatelne znaczenie ma także strona technologiczna. Firmy oferujšce szybkie pożyczki wykorzystujš liczne technologie dotychczas niekojarzone z bankowoœciš. Coraz częœciej wnioskowanie o pożyczkę odbywa się w całoœci online, weryfikacja naszej zdolnoœci kredytowej wykonywana jest natomiast automatycznie. Także umowę koniecznš do zawarcia pożyczki możemy podpisać online, a powiadomienia o zbliżajšcym się terminie spłaty będziemy otrzymywać SMSem. Firmy pożyczkowe na bieżšco dbajš o rozwój swoich rozwišzań i innowacje, proponujšc nam coraz bardziej nowoczesne i pewnie działajšce systemy. Tym sposobem podmioty oferujšce pożyczki pozabankowe zyskujš przychylnoœć młodych klientów, szukajšcych możliwie najwygodniejszych i najbardziej efektywnych rozwišzań w każdej dziedzinie życia. Choć starsze pokolenie może podchodzić do usług online nieufnie, warto zauważyć, że internet jest doskonałym Ÿródłem informacji o konkretnej firmie. Zanim zdecydujemy się na pożyczkę, możemy zapoznać się przecież z opiniami na forach i korzystać ze specjalistycznych porównywarek. Internet przestaje zatem być zagrożeniem, a staje się szansš na dokonanie najlepszego wyboru. Propozycje internetowych firm pożyczkowych sš coraz bardziej atrakcyjne i bezpieczne.

To właœnie firmy oferujšce pożyczki pozabankowe najlepiej wykorzystały w ostatnich latach potencjał nowoczesnych technologii. Oferta szybkich pożyczek online będzie coraz bogatsza, bo właœnie tego chcš klienci – prognozuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl. Możemy się także spodziewać jeszcze bardziej innowacyjnych rozwišzań w zakresie samego procesu starania się o pożyczkę – rozwijane sš automatyczne systemy weryfikacji, a czas wnioskowania skraca się do minimum. Pożyczki online stajš się synonimem nowoczesnoœci i wygody. Wkrótce i Ci, którzy dotychczas nie byli zwolennikami tego typu rozwišzań, dostrzegš ich użytecznoœć.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL