Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moje pienišdze

Chcesz zaszaleć, a pensja nie pozwala? Sprawdź rozwišzania

shutterstock
Zbliża się lato – doskonały czas, żeby zaszaleć, odpoczšć i zobaczyć nowe zakštki Polski lub œwiata. Niestety często się zdarza, że pensja nie pozawala na wakacyjny wyjazd w wymarzone miejsce. Na szczęœcie sš różne sposoby, żeby rozwišzać ten problem.

Jak wynika z corocznego badania CBOS, w 2015 roku 51% dorosłych Polaków wypoczywało poza miejscem zamieszkania. Zdecydowana większoœć z nich, bo 85%, wybrała wypoczynek w kraju, pozostali wyjeżdżali za granicę. Jednoczeœnie 35% badanych musiało zrezygnować z jakichkolwiek wyjazdów z powodu braku pieniędzy. Tymczasem brak œrodków nie musi oznaczać koniecznoœci pozostania w domu. Nawet dla przeciętnego Kowalskiego dostępne sš rozwišzania, dzięki którym można sfinansować wymarzony wyjazd – na przykład skorzystanie z oszczędnoœci, kredyt w banku, pożyczka pozabankowa czy karta kredytowa.

1. Oszczędnoœci

Jeœli odpowiednio wczeœnie zacznie się planować wyjazd wakacyjny, można pokusić się o odkładanie pieniędzy na ten właœnie cel. Jak pokazujš ostatnie badania, z oszczędzaniem w Polsce jest coraz lepiej, chociaż jeszcze nie rewelacyjnie. 45% Polaków posiada oszczędnoœci w wysokoœci co najmniej trzymiesięcznych dochodów. 40% naszych rodaków odkłada pienišdze regularnie, a 34% – sporadycznie. Najbardziej systematyczni w oszczędzaniu sš młodzi ludzie w wieku 21-35 lat i właœnie oni odkładajš najczęœciej pienišdze na realizację swoich pasji (42%), a także na wakacje i podróże (38%).

Po podjęciu decyzji o odkładaniu pieniędzy na wakacje kolejnym ważnym krokiem jest wybór sposobu oszczędzania. Dla osób, które nie majš doœwiadczenia w inwestowaniu, najlepszym rozwišzaniem sš bezpieczne produkty bankowe. Przykładem może być lokata terminowa, najlepiej promocyjna – z najwyższym oprocentowaniem w skali roku. Pienišdze złożone w takim depozycie sš bezpieczne, ponieważ chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeœli jednak nie mamy możliwoœci przeznaczenia jednorazowo większej sumy na lokatę, warto wybrać konto oszczędnoœciowe, na które można wpłacać mniejsze kwoty przez dowolny okres.

Dużym minusem oszczędzania na wakacje jest koniecznoœć odkładania pieniędzy w dłuższej perspektywie czasowej. Tymczasem nieraz zdarza się, że decyzja o wyjeŸdzie na urlop jest podejmowana spontanicznie. Dodatkowo nie każdy wykazuje się tak dużym samozaparciem, żeby konsekwentnie odkładać pienišdze. W tej sytuacji dobrym rozwišzaniem może okazać się kredyt lub pożyczka.

2. Kredyt bankowy

Pożyczenie pieniędzy w banku to cišgle popularny sposób na finansowanie różnych wydatków, których często nie można pokryć z bieżšcych dochodów. W ten sposób uzyskujemy œrodki nie tylko na duże inwestycje, jak zakup mieszkania, ale również na mniejsze cele, jak właœnie wyjazd wakacyjny.

W roku 2015, jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, 8,1 mln Polaków spłacało 12,3 mln kredytów konsumpcyjnych. Przecięta wartoœć zadłużenia z tytułu tych kredytów wynosiła 16 292 zł na osobę. Warto jednak podkreœlić, że w 2015 roku banki udzieliły o 4,5% mniej kredytów konsumpcyjnych niż w roku 2014, a szczególnie szybko spadał udział zobowišzań na niskš kwotę. W ubiegłym roku banki podpisały umowy na kredyty do 4 000 zł w sumie o wartoœci 6,6 mld zł, co stanowiło jedynie 5% ich portfela kredytów konsumpcyjnych. Okazuje się, że rynek niskich pożyczek w coraz większym stopniu przejmujš firmy pożyczkowe i nie jest to wcale przypadek.

Jest kilka powodów, dla których Polacy coraz częœciej rezygnujš z pożyczania niskich kwot w bankach. Przede wszystkim chodzi o szybkoœć podejmowania decyzji kredytowej – nie zawsze można otrzymać pienišdze w jeden dzień. Poza tym formalnoœci sš często skomplikowane, należy przedłożyć w banku więcej dokumentów, a dodatkowo wykazać się dużš zdolnoœciš kredytowš. Wiele osób chce uniknšć takich niedogodnoœci, wybierajšc jako alternatywę usługi firm pożyczkowych.

3. Pożyczka pozabankowa

Polacy, który chcš zdobyć pienišdze szybko i bez skomplikowanych formalnoœci, coraz częœciej korzystajš z oferty pożyczek pozabankowych. Jak wynika z danych Zwišzku Firm Pożyczkowych, wartoœć tego rynku wynosiła 5,1 mld zł w 2015 roku, czyli o 24% więcej niż rok wczeœniej. Prognozy mówiš o wzroœcie rynku pożyczek pozabankowych do 6 mld zł w bieżšcym roku. Jeszcze rok temu za darmo można było pożyczyć najczęœciej 1 000 zł, a dziœ jest to już często 2 000 zł, jak w przypadku oferty NetCredit. Właœnie sektor pożyczek online najszybciej rozwija się w Polsce. Przy okazji warto zauważyć, że w I kwartale 2016 roku już 30% pożyczek zostało zacišgniętych za pomocš urzšdzeń mobilnych, a to jeszcze bardziej zwiększa dostępnoœć oferty pozabankowej.

Szybka pożyczka poza sektorem bankowym może być dobrym rozwišzaniem wtedy, gdy trzeba podreperować domowy budżet i szybko zdobyć pienišdze na remont, naprawę samochodu czy właœnie na wyjazd wakacyjny. Warto jednak dokładnie przeanalizować różne oferty i korzystać z usług wiarygodnych firm, najlepiej zrzeszonych w Zwišzku Firm Pożyczkowych.

4. Karta kredytowa

To narzędzie pożyczania pieniędzy nadal nie jest zbyt popularne w naszym kraju. Z raportu NBP wynika, że na koniec roku 2015 w portfelach Polaków znajdowało się 5,8 mln kart kredytowych, czyli o 55 tys. mniej niż w roku 2014. W ubiegłym roku spadła również o 1,3% liczba nowych umów na karty kredytowe liczona rok do roku, za to wzrosła o 6% wartoœć limitów na tych kartach, chociaż w 2016 roku analitycy przewidujš spadek w tym obszarze. 63% kart używanych w Polsce posiada limit kredytowy do 4 000 zł.

Jednak wykorzystanie karty kredytowej dla sfinansowania wyjazdu wakacyjnego nie zawsze jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim wymaga od użytkownika dużej dyscypliny, żeby spłacić zadłużenie w okresie bezodsetkowym i tym samym uniknšć wysokich kosztów tak pożyczonych pieniędzy. Warto również zwrócić uwagę, że najczęœciej okres bezodsetkowy dotyczy transakcji bezgotówkowych, co oznacza, że podczas wakacji trzeba będzie płacić wszędzie tylko kartš. Czasem jest to niemożliwe, szczególnie w małych miejscowoœciach. Wybranie gotówki z bankomatu za pomocš karty kredytowej oznacza przeważnie, że bank od razu będzie naliczał duże odsetki.

Współczesny konsument może korzystać z różnych rozwišzań, gdy chce sfinansować dodatkowe wydatki, jak wakacyjny wyjazd, nawet przy niskiej pensji. Warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie zalety i wady wybranego Ÿródła finansowania, a przede wszystkim upewnić się, że będziemy w stanie spłacić zobowišzania w terminie, by uniknšć niepotrzebnych wydatków i kłopotów.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL