Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Kapitałowa zwyżka emerytur

Fotolia
Dzięki pracowniczym planom kapitałowym mężczyŸni otrzymajš emerytury równe dwóm trzecim, a kobiety – połowie swojej ostatniej pensji – szacujš eksperci. Bez PPK będzie to znacznie mniej.

Zapowiedziana w ub.r. reforma emerytalna zakłada transfer 75 proc. aktywów OFE na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), a pozostałych 25 proc. do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Utworzone też zostanš programy dodatkowego oszczędzania na emeryturę – pracownicze plany kapitałowe (PPK), w ramach których pracownicy będš oszczędzali na emeryturę z dopłatš pracodawców i państwa.

Według obecnego projektu pracodawca będzie wpłacał składkę równš 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika oraz – jeœli będzie chciał – dodatkowš do 2,5 proc. pensji. Uczestnik planu ma płacić składkę podstawowš równš 2 proc. pensji. Będzie też mógł płacić dodatkowš, w podobnej maksymalnej wysokoœci.

Bilans korzyœci

Przebudowa kapitałowej częœci systemu emerytalnego zwiększy przyszłe œwiadczenia oraz przyspieszy wzrost gospodarczy – ocenili eksperci uczestniczšcy w debacie „W drodze do zmobilizowania długoterminowych oszczędnoœci – czynniki sukcesu", zorganizowanej podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Jak wyliczył Mateusz Walewski z PwC, wprowadzenie PPK może zwiększyć stopę zastšpienia (relacja pierwszej emerytury do ostatniej pensji – red.) nawet o 18,3 pkt proc. dla kobiet i o 24,8 pkt proc. dla mężczyzn, przy założeniu składki równej 7 proc. wynagrodzenia. Bez PPK stopa zastšpienia dla obecnych 25-latków wyniesie 30,4 proc. dla kobiet i 41,2 proc. dla mężczyzn.

– Wzrost gospodarczy może przyspieszyć nawet o 0,32 pkt proc. przy niewielkich kosztach fiskalnych, szacowanych w 2018 r. na 0,63 proc. wpływów budżetowych. Reforma jest więc inwestycjš, która pozwoli zwiększyć œwiadczenia emerytalne, podnieœć stopę oszczędnoœci, obniżyć koszt kapitału i zwiększyć jego udział w finansowaniu inwestycji – podkreœla Walewski.

Ostateczna wielkoœć wpływu na wzrost PKB i wpływy budżetu będzie zależała od masowego udziału w PPK i poziomu odprowadzanej składki. – Z tego względu wdrożeniu reformy powinna towarzyszyć szeroka akcja o charakterze informacyjno-edukacyjnym, która pozwoli pracownikom zapoznać się z funkcjonowaniem systemu i korzyœciami, jakie ze sobš niesie – podkreœla Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Witold Słowik, wiceminister rozwoju, szacuje, że dobre zachęty do oszczędzania w PPK wraz z tzw. dopłatš powitalnš państwa pozwolš na osišgnięcie 80-proc. partycypacji w cišgu pięciu lat od wprowadzenia planów.

Sš też minusy

Koszty zwišzane z zaangażowaniem pracodawców majš zostać złagodzone przez system ulg i zachęt przygotowanych przez państwo oraz przez korzyœci poœrednie.

– Jest to wyjštkowa okazja do przeprowadzenia takiej reformy, gdyż w zeszłym roku koszty pracy w wyniku ozusowania zleceń wzrosły o 37 proc. W tym kontekœcie to, co ma płacić pracodawca, nie będzie tak bardzo odczuwalne – mówi Marek Kowalski, przewodniczšcy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Składka dodatkowa płacona przez pracodawcę ustalana będzie w jednakowym procencie dla wszystkich osób zatrudnionych w tej samej firmie.

– Nie jest to dobre rozwišzanie – uważa Marek Kowalski. – To w pewnym sensie narzędzie motywacyjne dla pracowników. Z punktu widzenia przedsiębiorcy korzystne jest płacenie tej składki tylko tym pracownikom, którym to się należy, a nie wszystkim – dodaje Kowalski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL