Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Rosnš oszczędności w III filarze

123RF
Ponad 1,5 mln IKE i IKZE posiadali Polacy na koniec 2016 r., ale tylko 450 tys. osób w cišgu minionego roku zasiliło swoje konta wpłatami.

IKE posiadało 902,6 tys. osób (na koniec 2015 r. 855,2 tys. osób), czyli 5,5 proc. wszystkich pracujšcych, a IKZE 643,1 tys. osób (na koniec 2015 r. 597,3 tys. osób), co stanowiło 3,9 proc. liczby osób pracujšcych) – wynika z raportu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do IKZE trafia coraz więcej pieniędzy. Wartoœć tego rynku pod względem zgromadzonych aktywów wzrosła o 74 proc., do 1,1 mld zł. W IKE pod koniec 2016 r. mieliœmy 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 17,9 proc. IKZE na rynku sš dużo krócej niż IKE, a wzrost zainteresowania tš formš oszczędzania na emeryturę wynika z tego, że osoby pracujšce i oszczędzajšce w nich pienišdze mogš odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania.

Na koniec 2016 r. osoba oszczędzajšca na IKZE zgromadziła na swoim koncie œrednio kwotę 1,7 tys. zł, a na IKE 7,4 tys. zł. Najwięcej aktywów IKE trafiło do ubezpieczycieli (2,3 mld zł), a najwięcej aktywów IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych: 407,9 mln zł.

Mimo że wzrosła liczba oszczędzajšcych w III filarze, to cišgle skala ta jest niewystarczajšca w stosunku do potrzeb, które niosš za sobš zmiany demograficzne. W IKE i IKZE oszczędza pienišdze na emerytury zaledwie co dziesišty Polak, a poziom zgromadzonych tu œrodków jest zbyt mały w stosunku do potrzeb.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL