Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Na mieszkanie wydajemy coraz więcej

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Prawie 572 złote - tyle na utrzymanie dachu nad głowš wydaje przeciętna polska para - wynika z analiz Open Finance.

- Koszty te rosnš coraz szybciej wraz z przyspieszajšcš inflacjš - wyjaœnia Bartosz Turek, analityk Open Finance, powołujšc się na dane GUS. - Co prawda skokowe podwyżki dotyczš tylko wybranych produktów, ale i tak - statystycznie rzecz bioršc - koszty życia z miesišca na miesišc rosnš. Najbardziej zauważalne podwyżki cen dotyczš żywnoœci, paliw i kosztów utrzymania mieszkań - podkreœla. I dodaje, że prognozy NBP sugerujš, że na poczštku 2018 roku presja inflacyjna spadnie, ale póŸniej wróci na œcieżkę wzrostu, osišgajšc już w drugiej połowie 2018 roku poziom bliski 2,5 proc.

- WskaŸnik przyszłej inflacji (autorstwa BIEC) jest bardziej sceptyczny. W grudniu zanotował on czwarty z rzędu wzrost. Przypomnijmy, że wskaŸnik przyszłej inflacji ma za zadanie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozować trendy zmian poziomu cen dóbr i usług - wyjaœnia Bartosz Turek. - Na razie nie możemy więc mówić o spektakularnych, dynamicznych zmianach, ale i tak kredytobiorcy powinni przygotować się na podwyżki poziomu stóp procentowych. Oznaczać to będzie wzrost oprocentowania ich długu. Jeœli więc ktoœ ma kredyt, to w nadchodzšcych miesišcach powinien pomyœleć o jego nadpłacaniu lub tworzeniu funduszy na przyszłoœć - radzi analityk.

Z szacunków wynika, że w przypadku kosztów składajšcych się na utrzymanie dachu nad głowš GUS uwzględnia koszty ogrzewania i noœników energii (odpowiadajš za 40 proc. kosztów zwišzanych z mieszkaniem), a ponadto m.in. wydatki na dostarczenie mediów, odprowadzenie nieczystoœci, zakup mebli, AGD, œrodków czystoœci czy remontów.

- W listopadzie najmocniej zdrożał opał – przeciętnie o 1,3 proc. w cišgu miesišca. WyraŸnie droższe były też usługi zwišzane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,5 proc. mies./mies.). Tańsze były natomiast meble artykuły dekoracyjne, sprzęt oœwietleniowy i AGD, choć w cišgu miesišca obniżki były kosmetyczne (o 0,1 – 0,2 ptroc.) - podaje Bartosz Turek. - Od połowy 2016 roku przeciętny koszt zwišzany z dachem nad głowš znowu zaczšł rosnšć. W tym czasie wydatki jednej osoby podniosły się z poziomu 271,7 zł do 285,8 zł, ustanawiajšc tym samym historyczny rekord.

To znaczy, że dwuosobowa rodzina musi wydać na mieszkanie œrednio niemal 572 zł miesięcznie. Warto przy tym dodać, że gwałtowny wzrost tych szacunków w połowie 2016 roku wynika z aktualizacji danych na podstawie badania GUS „Warunki Życia". Wynika z niego, że przeciętne wydatki na utrzymanie mieszkania wynosiły w 2016 roku 221,35 zł (per capita), a na wyposażenie i prowadzenie domu Polacy wydawali przeciętnie po 57,73 zł miesięcznie. Dla porównania w 2015 roku było to odpowiednio 219,48 zł i 54,47 zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL