Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Gdzie płacimy więcej za mieszkania

Metrohouse
Lokale z wyższej półki coraz częœciej kupujemy w Warszawie i we Wrocławiu.

Tak wynika z najnowszego raportu sieciowej agencji nieruchomoœci Metrohouse. - Na pewno warto się skupić na Wrocławiu, gdzie nabywcy byli gotowi płacić znacznie więcej za mieszkania niż w poprzednich miesišcach - zwraca uwagę Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse. - Ale i w Warszawie obowišzujšca dziœ œrednia cena transakcyjna mkw. mieszkania osišgnęła dawno niespotykany poziom - podkreœla.

I dodaje, że w obu miastach, oprócz standardowych mieszkań, które sprzedajš się niezależnie od rynkowej koniunktury, na liœcie transakcji pojawiajš się lokale o wyższym standardzie, które majš duży wpływ na kształtowanie się œredniej ceny.

Nie tylko w wielkiej płycie

- Przeciętne ceny mieszkań we Wrocławiu w cišgu ostatnich miesięcy wahały się od 4,9 do 5,8 tys. zł za metr - podaje Marcin Jańczuk. - Najwięcej płaciliœmy jesieniš ubiegłego roku, podczas gdy poczštek 2017 roku przyniósł nieoczekiwany spadek œredniej ceny - zauważa.

I dodaje, że niższe ceny zachęciły wielu inwestorów poszukujšcych ciekawych ofert lokali na wynajem do zainteresowania się wrocławskim rynkiem nieruchomoœci. - Jeżeli się okaże, że trend wzrostowy zostanie utrzymany w kolejnych miesišcach, to pod znakiem zapytania należy postawić dalszš aktywnoœć inwestorów obserwujšcych ten rynek - ocenia ekspert Metrohouse. - Na razie za metr mieszkania we Wrocławiu płacimy 5786 zł i jest to największa zmiana procentowa wœród wszystkich analizowanych miast (9,2 proc.) - podaje.

Z analiz Metrohouse wynika, że w poprzednich miesišcach wœród sprzedanych mieszkań dominowały lokale w budynkach z wielkiej płyty. - Teraz na liœcie transakcji pojawiajš się coraz częœciej lokale za ponad 6 tys. zł za metr - wskazuje Marcin Jańczuk.

W kamienicy jest drożej

Analitycy Metrohouse podajš, że w Warszawie œrednia cena nabywanego mieszkania wzrosła do 7704 zł za mkw. - Takich cen nie widzieliœmy w stolicy już od dawna. W ostatnich kilkunastu miesišcach œrednia cena wahała się od 7200 do 7500 zł - podaje Marcin Jańczuk. - W przeciwieństwie do wielu innych lokalizacji ceny w Warszawie sš kształtowane przez dwa czynniki: popyt na najdroższe mieszkania, które z powodzeniem (przy większej liczbie takich transakcji) potrafiš wpłynšć na œredniš dla danego miasta oraz powierzchnie kupowanych lokali - wyjaœnia.

Ekspert Metrohouse podkreœla, że 20-metrowe mieszkanie w kamienicy może osišgnšć cenę znacznie ponad 10 tys. zł za metr. Metr standardowego lokalu w tej samej lokalizacji może być nawet 0 20 proc. tańszy. W stolicy nadal można też znaleŸć mieszkania już za 4500 zł za mkw. - Wyższe niż przed miesišcem ceny odnotowaliœmy także w Krakowie, Gdańsku i Łodzi. W Krakowie za mkw. płacimy œrednio 6261 zł i jest to o 3,3 proc. więcej niż przed miesišcem - wskazuje Jańczuk. - O ile w Warszawie wpływ na œrednie ceny majš zakupy apartamentów, o tyle w Krakowie chodzi o zakup mieszkań w rejonie Starego Miasta. Lokale z tym adresem osišgajš czasem stołeczne ceny. Jak twierdzš nasi poœrednicy działajšcy w Krakowie, dziœ zainteresowanie klientów wzbudzajš mieszkania różnego rodzaju. Wszystko jest kwestiš ceny - podkreœla.

Także do remontu

Ekspert Metrohouse zwraca uwagę na różnorodnoœć transakcji zawieranych na krakowskim rynku mieszkaniowym. - Klientów znajdujš zarówno mieszkania z wielkiej płyty wymagajšce kompleksowego remontu, jak i bogato wyposażone i zaaranżowane z klasš apartamenty, których z roku na rok przybywa - opowiada Jańczuk. - W Gdańsku nabywcy w ostatnim czasie skupiajš się na jednej grupie mieszkań. Sš to lokale dwupokojowe albo nieduże lokale trzypokojowe, za które płacš œrednio 5604 zł za mkw. Na mieszkanie wydajš podobnš kwotę jak we Wrocławiu – 275 tys. zł. Ceny w Łodzi sš zbliżone do poziomu 3700 zł za metr.

- Doœć długo utrzymywały się na poziomie 3300-3400 zł za metr, ale jak widać, nabywcy celujš coraz wyżej i często wybierajš mieszkania nowsze i o wyższym standardzie - wyjaœnia Marcin Jańczuk. - W dwóch przypadkach ceny sš niższe niż przed miesišcem. W Poznaniu kupowano lokale w cenie 5110 zł za metr (spadek o 5,1 proc.), a w Gdyni za 5118 zł (spadek o 3,3 proc.). W obu miastach ceny transakcyjne sš więc niemal identyczne, choć w Poznaniu nadal kupujemy stosunkowo duże mieszkania (64 mkw.).

Patrz: ceny transakcyjne mieszkań

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL