Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Jak znaleźć idealnego agenta

123RF
Poœrednik jest często wybierany zupełnie przypadkowo. A wystarczy o opinię zapytać innych kupujšcych.

Jak wybrać najlepszego poœrednika radzš Żaklina WoŸniak i Marcin Jańczuk z sieciowej agencji Metrohouse:

Agent nieruchomoœci bywa wybierany zupełnie przypadkowo. Zwykle podejmujemy współpracę z doradcš, o którym nic nie wiemy. Sieć biur nieruchomoœci Metrohouse wprowadziła właœnie na swojej stronie profile agentów. Ułatwiš wybór właœciwego agenta i pozwolš ocenić jego pracę.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania „Lojalni 2017", aż 82 proc. konsumentów w Polsce korzystajšcych z internetu poleca zakupiony produkt lub usługę swoim znajomym. Jednoczeœnie z badań wynika, że prawie 75 proc. ankietowanych podejmuje decyzje zakupowe opierajšc się na rekomendacjach. Wybierajš najczęœciej usługi lub produkty polecone przez rodzinę, znajomych czy internautów. Opinie działajš niemal tak jak recenzje - dzięki nim łatwiej i pewniej sięgamy po produkt i korzystamy z danej usługi. Jeœli dwa produkty sš podobne jakoœciowo, to jest duże prawdopodobieństwo, że wybierzemy właœnie ten produkt, który został zarekomendowany i ma najwięcej opinii.

Opinie sš szczególnie ważne, gdy mówimy o wyborze agenta nieruchomoœci, który ma stać się osobistym doradcš przy podejmowaniu życiowej decyzji, jakim jest zakup mieszkania. Agenci Metrohouse otrzymali możliwoœć utworzenia własnej wizytówki, gdzie mogš opisać swoje doœwiadczenie i specjalizację.

Na stronie Metrohouse jest 120 takich profili. Każdy zawiera wszystkie oferty sprzedaży agenta i informacje dotyczšcych obszaru działania. Jednak dla klienta najbardziej istotnym elementem jest możliwoœć zapoznania się z opiniami obecnych i byłych klientów agenta. Każdego poœrednika można ocenić za pomocš gwiazdek (od jednej do pięciu), można też dodać komentarz dotyczšcy współpracy.

Klient korzystajšcy z usług poœrednika dostaje link, dzięki któremu może dodać opinię. Dlatego też osoba trzecia, nieuczestniczšca w procesie obsługi nie może komentować poczynań agenta. Na ocenę końcowš w postaci gwiazdek składa się nie tylko ocena klienta, ale także pozycja agenta w wewnętrznym rankingu.

Tak więc nawet najlepszy agent z niezbyt przychylnymi opiniami nie może liczyć na komplet pięciu gwiazdek. Oceny przesyłane przez klientów umożliwiajš współtworzenie sieci rekomendacji. Każda opinia ma wpływ na wybór okreœlonego agenta przez klienta zainteresowanego znalezieniem doradcy. Zwłaszcza dodatkowe komentarze klientów przyczyniajš się do pogłębienia wiedzy o agencie i pomagajš w znalezieniu takiego, który w pełni może spełniać pokładane w nim nadzieję - np. dobrze porusza się po rynku domów w danej lokalizacji, gwarantujšc obsługę także w języku niemieckim.

Wdrożenie profili szybko znalazło uznanie w oczach samych agentów. Jedna z poœredniczek opowiadała, że klienci zdecydowali się na jej usługi, bo przekonały ich opinie innych kupujšcych.

Wybór osoby udzielajšcej pomocy przy wyborze zakupu nieruchomoœci na podstawie opinii innych możemy nazwać zjawiskiem social shopping'u. Oczywiœcie nie możemy tego nazwać wprost, ponieważ nie kupujemy agenta i nie jest on produktem, ale współuczestnikiem zakupu lub sprzedaży nieruchomoœci. Jak powszechnie wiadomo konsumenci przed zakupem, zwłaszcza droższych produktów, korzystajš z wiedzy internetowego tłumu. Im więcej opinii (pozytywnych), tym chętniej podejmujemy decyzję zakupowš. Zatem możliwoœć oceny pracy agenta przez klientów jest budowaniem zjawiska social shoppingu w branży poœrednictwa nieruchomoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL