Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkanie Plus

Szydło: wkrótce drugi pakiet mieszkaniowy

123RF
Ministerstwo infrastruktury przygotowuje drugi pakiet dotyczšcy programu Mieszkanie plus, który będzie już niebawem przyjęty przez rzšd i skierowany do realizacji - powiedziała w œrodę premier Beata Szydło.

Jak mówiła szefowa rzšdu, prace dotyczšce programu Mieszkanie plus toczš się dwutorowo. "Pierwsza częœć realizowana jest przez bank krajowy (BGK - PAP) i ten program pilotażowy, w którym podpisane zostały już konkretne umowy z samorzšdami, wszedł w fazę realizacji" - powiedziała Beata Szydło na konferencji.

Dodała, że "ministerstwo infrastruktury przygotowuje drugi pakiet, który będzie już niebawem przyjęty przez rzšd i skierowany do realizacji".

Jej zdaniem to bardzo ważny program, kolejny po 500 plus dedykowany rodzinom.

Premier zaznaczyła, że na ten program czekajš Polacy. "Dobre dane demograficzne sš tutaj jasnym kierunkiem, w którym powinniœmy pójœć - to sš mieszkania" - mówiła.

Rzšd przyjšł uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) 27 wrzeœnia 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o œrednich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywnoœci energetycznej.

Jednš ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstanš m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwoœciš nabycia do nich prawa własnoœci. Œredni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieœć od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieœć ok. 12-24 zł za mkw.

W programie preferowane będš rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem majš mieć wszyscy obywatele. Lokale majš być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez skarb państwa i gminy. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będš realizowane na gruntach pozyskanych z trzech Ÿródeł: jednostek samorzšdu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomoœci Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe 15 grudnia 2016 r. trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

"Projekt ustawy umożliwi wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, będšcych dziœ w rozproszonym zarzšdzie różnych podmiotów, do realizacji celów mieszkaniowych. Grunty te, w zależnoœci od swojej charakterystyki, będš wykorzystywane zarówno bezpoœrednio pod zabudowę mieszkaniowš jak i kierowane na rynek nieruchomoœci, a uzyskane w wyniku tego œrodki będš przeznaczane na wsparcie mieszkalnictwa" - czytamy w informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński, cytowany w komunikacie, wyjaœnił, że jednoczeœnie, we współpracy ze spółkš BGK Nieruchomoœci, a docelowo z Polskim Funduszem Rozwoju, będš prowadzone działania inwestycyjne z wykorzystaniem gruntów samorzšdowych i gruntów należšcych do spółek Skarbu Państwa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL