Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Miasto przyszłoœci

Nowe innowacyjne rozwišzania majšce usprawnić transport miejski

Taksówkarze w Tokio dzięki systemom wykorzystujšcym sztucznš inteligencję sš w stanie przewidywać, kiedy i gdzie będš kierowane zamówienia pasażerów
shutterstock
Przybywa innowacyjnych rozwišzań majšcych usprawnić transport publiczny w mieœcie. Nie zawsze jednak wdrożenia kończš się sukcesem, o czym właœnie przekonali się wrocławianie.

Wrocław

Innowacyjne œrodki transportu, jak np. autonomiczne samochody, budowa sieci wypożyczalni rowerów, car sharing (systemy wynajmu aut na minuty) oraz inne nowatorskie rozwišzania usprawniajšce komunikację publicznš w mieœcie to dla wielu samorzšdów priorytet na najbliższe lata. Nie da się bowiem budować inteligentnej aglomeracji bez rozwišzań „udrożniajšcych" drogi i przyspieszajšcych poruszanie się mieszkańców.

– Mobilnoœć to dziœ podstawowy problem, który pojawił się wraz z korkami – potwierdza Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia.

To jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc w Polsce. W cišgu dziewięciu lat liczba aut wjeżdżajšcych każdego dnia do tego miasta wzrosła z 20 tys. do 200 tys. Liczba pojazdów zarejestrowanych we Wrocławiu skoczyła w tym czasie ponaddwukrotnie. Miasto stanęło. Ratusz podjšł więc zdecydowane działania, które majš rozładować mobilny kryzys. Utworzono stacje rowerowe Nextbike, we współpracy z warszawskš spółkš Enigma wprowadzono system car sharingu aut elektrycznych Vozilla. – Rozwišzanie to zostało œwietnie przyjęte przez mieszkańców. Dziœ dostępnych jest już 140 samochodów, ale na wiosnę ma ich być już 200, z czego 190 osobowych, a dziesięć dostawczych – zapowiada Maciej Bluj.

Mieszkańcom do gustu szczególnie przypadły te ostatnie. – Mniejsze firmy i drobni przedsiębiorcy wożš nimi towary, zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego chcielibyœmy rozwinšć car sharing tego typu pojazdów – dodaje wiceprezydent Bluj.

Mniej entuzjastycznie wrocławianie przyjęli wdrożony na poczštku marca nowoczesny system biletowy. To rozwišzanie – jedno z najbardziej innowacyjnych w Europie – miało umożliwić pasażerom płatnoœci za przejazdy w autobusach i tramwajach za pomocš dowolnej karty zbliżeniowej Mastercard czy Visa. Karta płatnicza, również ta zapisana w smartfonie, miała zastšpić papierowy bilet i kartę miejskš. W razie kontroli wystarczy okazać kartę płatniczš lub telefon, którymi zapłaciło się za przejazd. Nie do końca to jednak się udało. System wdrożony przez Mennicę Polskš, we współpracy z First Data, zawiódł już na starcie. Pasażerowie mieli problem z korzystaniem z kart miejskich Urbancard i płatnoœciami kartami mBanku. Doszło również do blokowania kasowników przy próbie płatnoœci za pomocš Google Pay. Nic dziwnego, że we Wrocławiu zawrzało, a mieszkańcy mówiš o porażce nowego systemu biletowego. Ratusz i Mennica Polska uspokajajš i twierdzš, że to nie porażka, lecz przejœciowy kłopot.

Na tak innowacyjne rozwišzanie nieprzygotowana okazała się istniejšca technologia, ale i sami wrocławianie. Zaczęli wyrażać obawę, czy aby użycie kart płatniczych jako biletów nie ułatwi złodziejom kradzieży pieniędzy z kont pasażerów przy wykorzystaniu terminali zbliżeniowych.

W ratuszu nie ukrywajš zaskoczenia takim odbiorem nowatorskiego systemu, który miał usprawnić życie mieszkańcom (sprawdził się on już w Łodzi i Jaworznie). – Takich reakcji się nie spodziewaliœmy, bioršc pod uwagę popularnoœć nowoczesnych form płatnoœci w Polsce – przyznaje wiceprezydent Bluj. Twierdzi, że miasto wycišgnęło wnioski: w przyszłoœci wszelkie wdrażane nowinki technologiczne trzeba będzie lepiej tłumaczyć mieszkańcom.

TaLlin, Helsinki

Nowa technologia płatnoœci za bilety komunikacji miejskiej, na którš zdecydował się Wrocław, wdrażana jest również w innych krajach. – To program globalny, który pozwala pasażerom kupować bilety na całym œwiecie. Podobne projekty w Europie realizujemy m.in. w W. Brytanii, Czechach, Norwegii – wylicza Jonathan Hill z Visa Global Transit Solutions.

W Estonii i Finlandii zdecydowano się na wspólny system biletowy, który ma przynieœć pasażerom przemieszczajšcym się między Tallinem i Helsinkami szereg udogodnień. Wspólny bilet elektroniczny ma obsługiwać nie tylko komunikację w mieœcie, ale również będzie wykorzystywany do zakupu biletów na prom lub samolot w relacji między jednš a drugš stolicš. Według założeń, te działania doprowadzš do lepszej współpracy dwóch systemów transportowych. Zainteresowanie przystšpieniem do projektu wyraziły już władze Tartu, drugiego co do wielkoœci miasta Estonii.

Wartoœć projektu wspólnego systemu biletowego to ponad 2,5 mln euro.

Tokio

Ale komunikacja publiczna w mieœcie to nie tylko transport zbiorowy autobusami, metrem, tramwajami. W Japonii nowe technologie wykorzystano, by usprawnić przemieszczanie się taksówek. W Tokio opracowano system, który – na podstawie danych historycznych, analityki Big Data, a także aktualnej oceny sytuacji na ulicach miast – ma przewidywać zapotrzebowanie na usługi taksówkowe i koordynować przejazdy. System stworzyły Toyota, operator telekomunikacyjny KDDI oraz firmy JapanTaxi i Accenture. Pilotaż ruszył w zeszłym miesišcu, ale pierwsze efekty działania sztucznej inteligencji (AI) już zaskoczyły. Dzięki prognozom i lepszej analizie udało się wypracować 20-proc. wzrost liczby kursów taksówkarskich.

A jak to działa? System co pół godziny prognozuje liczbę potrzebnych taksówek na obszarze miasta, które podzielono na kwadraty o boku 500 metrów. Dzięki AI oraz tzw. uczeniu maszynowemu dla każdego z takich obszarów powstajš predykcje. Opierajš się one nie tylko na rejestrach usług taksówkowych, ale też badajš dostępnoœć komunikacji zbiorowej, informacje o aktualnej pogodzie, istotnych wydarzeniach (jak np. mecze, koncerty). Analizujš także bieżšce dane dostarczane przez smartfony (za zgodš ich użytkowników) m.in. o lokalizacji potencjalnych klientów. W taksówkach zainstalowano tablety, na których wyœwietlana jest mapa z prognozowanš liczbš zamówień i liczbš wolnych pojazdów w rejonie. To umożliwia kierowcom lepsze dopasowanie się do popytu, a w efekcie skrócenie czasu oczekiwania klientów. W lutym system wykazał się skutecznoœciš na poziomie 94 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL