Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Metale mogš szkodzić rakowi

123RF
Bombezyna to niezbędny człowiekowi polipeptyd, który jednak stymuluje rozwój komórek raka prostaty, piersi i żołšdka.

Polscy naukowcy chcš to niekorzystne działanie zahamować. Poszukujš biosensora – metalicznej powierzchni, która zdezaktywuje bombezynę.

Substancja ta stymuluje wydzielanie hormonów przysadkowych i reguluje wydzielanie wewnętrzne. Polipeptyd ten jest neuroprzekaŸnikiem – to niezbędny w naszym organizmie zwišzek, który na poziomie komórkowym przekazuje informacje przez błonę lipidowš. Niestety, stymuluje również rozwój komórek nowotworowych.

Żeby ten polipeptyd przestał być aktywny, należy znaleŸć biologicznie podobny zwišzek, który zadziała jak hamulec. Można też opracować biosensor, którym będzie powierzchnia metalu, i w ten sposób unieszkodliwić bombezynę. To, jak owa naturalna substancja reaguje z różnymi powierzchniami metalicznymi, sprawdzajš badacze z Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Prace finansowane sš z grantu Narodowego Centrum Nauki.

Metoda spektroskopii Ramana jest stosowana w jakoœciowej i iloœciowej analizie ciał stałych, cieczy i gazów. W spektroskopie bombezyna ma bardzo niski sygnał czšsteczek.

Dodatkowo, czšsteczka w płynach ustrojowych człowieka ma bardzo niskie stężenie. Ta technika pozwala – pod wpływem tego, co się dzieje na powierzchni metalu – wzmocnić sygnał pochodzšcy od molekuły i zobaczyć, jak ona się zaabsorbowała na danej powierzchni metalicznej.

Polscy badacze szukajš substancji, która zahamuje działanie bombezyny. Na razie jednak muszš się do tych poszukiwań dobrze przygotować. Dlatego analizujš metale, tlenki metali, koloidy.

Dotychczasowe badania polskich specjalistów pozwalajš sšdzić, że oddziaływanie pomiędzy peptydem a metalem jest takie jak pomiędzy peptydem a odpowiednim receptorem.

Dla zwiększenia dokładnoœci badań naukowcy biorš pod uwagę nie tylko samš bombezynę, ale także jej fragmenty, które powstajš w wyniku odłšczenia się pewnych aminokwasów od głównego polipeptydu. Sprawdzajš, który aminokwas najsilniej oddziałuje z powierzchniš i jak się zmienia pod wpływem skracania łańcucha.

– Zbadaliœmy bardzo wiele powierzchni, znamy zależnoœci, które dajš nadzieję na znalezienie odpowiedniej substancji hamujšcej działanie bombezyny – wyjaœnia kierujšca zespołem prof. Edyta Proniewicz.

—pap, Nauka w Polsce, k.k.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL