Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Noworodki w Niemczech płaczš rzadziej

123RF
Noworodki urodzone w Niemczech, Danii i Japonii płaczš rzadziej, niż noworodki, które przychodzš na œwiat w innych krajach - wynika z badań, których rezultaty prezentuje Reuters.

Częœciej od dzieci w innych krajach płaczš natomiast noworodki z Wielkiej Brytanii, Kanady i Holandii - ustalili autorzy tego samego badania.

Badaniem objęto dzieci w wieku do trzech miesięcy z różnych krajów œwiata. Badacze z Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii na podstawie zgromadzonego materiału ustalili jak różniš się pod tym względem dzieci urodzone w różnych krajach.

Dieter Wolker, który prowadził badanie podkreœla, że aby ustalić skšd biorš się różnice, należałoby przyjrzeć się poszczególnym społeczeństwom, w szczególnoœci praktykom dotyczšcym rodzicielstwa, a także czynnikom zwišzanym z przebiegiem cišży i genetykš.

Badanie wykazało, że noworodki płaczš œrednio przed dwie godziny dziennie w pierwszych dwóch tygodniach życia. Przez kolejne kilka tygodni płaczš częœciej - osišgajšc œredniš wynoszšcš 2 godziny 15 minut płaczu dziennie w szóstym tygodniu. Ale kiedy majš 12 tygodni płaczš już tylko - œrednio - godzinę i 10 minut dziennie.

Badacze zaznaczajš jednak, że zdarzajš się noworodki, które płaczš 30 minut dziennie i takie, u których długoœć dziennego płaczu wynosi nawet 5 godzin.

Badanie przeprowadzono na 8700 dzieciach, a jego wyniki opublikowano w czasopiœmie "Journal of Pediatrics".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL