Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

"Radio Maryja głosem zwykłych ludzi w polskich domach"

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Misja pełniona przez toruńskš rozgłoœnię stanowi ogromnie ważny wkład w budowanie silnej, nowoczesnej Rzeczypospolitej - napisał prezydent Andrzej Duda w liœcie do uczestników obchodów 26. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.

"To, że dzisiaj możemy prowadzić naprawę państwa, budować silnš, bezpiecznš, sprawiedliwš i intensywnie rozwijajšcš się Polskę w znacznej mierze stanowi zasługę wspaniałej wspólnoty zgromadzonej wokół Radia Maryja. Za to wszystko, jako prezydent RP z serca dzisiaj dziękuję i życzę państwu wielu kolejnych, wielkich sukcesów w służbie Bogu i ojczyŸnie" - napisał Duda w liœcie odczytanym podczas uroczystej mszy œwiętej przez ministra Adama Kwiatkowskiego z prezydenckiej kancelarii.

Podziękował "za codzienne wysiłki", które "przynoszš błogosławione owoce, umacniajšc nasz naród w wiernoœci chrzeœcijańskiemu i patriotycznemu dziedzictwu". "Uważam, że misja pełniona przez toruńskš rozgłoœnię, a także powstały dzięki niej Nasz Dziennik, przez Telewizję Trwam oraz Wyższš Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej stanowi ogromnie ważny wkład w budowanie silnej, nowoczesnej Rzeczypospolitej" - podkreœlił prezydent.

Dodał, że swojš działalnoœciš Radio Maryja umacnia żywe więzi łšczšce Polaków w kraju i Polonię, "jednoczšc naszš wspólnotę wokół wartoœci, które stanowiš jej fundament".

"Radio Maryja buduje poczucie odpowiedzialnoœci rodaków za sprawy ojczyzny i skutecznie zachęca obywateli do zaangażowania się w życie publiczne Polski. W państwa działalnoœci doskonale widoczna jest postawa głębokiego szacunku dla bliŸnich. Jej wyraziste i piękne œwiadectwa dostrzegam w docenianiu i promowaniu oddolnych inicjatyw, poodejmowanych przez różne organizacje i œrodowiska społeczne, w tym nawet tworzone przez dzieci, jak również w konsekwentnym otwieraniu przestrzeni medialnej dla publicznoœci" - wskazał Duda.

Zwrócił uwagę, że Radio Maryja "stało się głosem zwykłych ludzi w polskich domach", a rozgłoœnia "w czasach transformacji, jako jedne z nielicznych mediów umożliwiała wyrażanie opinii krytycznych i wskazywanie na rażšcš nieraz krzywdę i niesprawiedliwoœć wprowadzanych w naszym kraju przemian gospodarczych i ustrojowych".

Zdaniem prezydenta historia dowiodła, że 26 lat temu twórcy rozgłoœni dobrze rozpoznali "istotne potrzeby i bolšczki kraju oraz drogi prowadzšce do pełnej wolnoœci, suwerennoœci i nowoczesnoœci".

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w œwięto Niepokalanego Poczęcia Najœwiętszej Maryi Panny. Poczštkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowoœci. Obecnie dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu audycje docierajš do odbiorców na całym œwiecie. Redemptoryœci od 1991 roku stworzyli w Toruniu również m.in. Telewizję Trwam i Wyższš Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL