Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Czabański: Odejście prezesa PAP Artura Dmochowskiego nie było decyzjš politycznš

PAP/Bartłomiej Zborowski
Prezes Polskiej Agencji Prasowej Artur Dmochowski odszedł, ponieważ Rada Nadzorcza uważała, że była Ÿle informowana o sytuacji finansowej Agencji - powiedział w pištek szef RMN Krzysztof Czabański. Nie była to decyzja polityczna - zapewnił.

W czwartek prezes PAP Artur Dmochowski złożył do Rady Mediów Narodowych rezygnację z zajmowanego stanowiska; funkcję tę pełnił od maja 2016 roku. 

Czabański pytany w Radiu ZET, dlaczego Dmochowski odszedł, odparł: "Dlatego, że Rada Nadzorcza uważała, że była w ostatnich tygodniach, w ostatnich paru miesišcach Ÿle informowana o sytuacji finansowej Polskiej Agencji Prasowej, a Rada Nadzorcza to jest ciało, które głównie pilnuje sfery finansowej i odpowiada za to". 

"Doszło do dyskusji między prezesem, który uważał, że wszystko jest w porzšdku, a Radš Nadzorczš, która uważała, że jest niedoinformowana" - tłumaczył szef RMN. Dodał, że w wyniku swojego "przeœwiadczenia" Rada Nadzorcza zawiesiła prezesa. 

"Myœmy (RMN) sprawy merytorycznie nie roztrzšsali, ponieważ prezes złożył rezygnację i sprawa stała się bezprzedmiotowa" - powiedział Czabański. 

Zapytany, czy jest przekonany, że ta sprawa nie miała nic wspólnego z politykš, podkreœlił: "Mam głębokie przekonanie, że nie miało to nic wspólnego z politykš i mówię to jak najbardziej z rękš na sercu". 

"Była to naprawdę sprawa komunikacji między zarzšdem a Radš Nadzorczš, a niestety zarzšd jest zobowišzany do tego, żeby służyć wszelkš informacjš Radzie o tym, co się dzieje w spółce, bo Rada Nadzorcza jest przedstawicielem właœciciela spółki - do nadzoru bieżšcego" - zaznaczył szef RMN. 

Czabański był też pytany, czy nie "drgnęła mu ręka", kiedy powoływał w czwartek Hannę Myjak na członka zarzšdu PAP. "Nie drgnęła mi ręka, ponieważ (Hanna Myjak) od ćwierć wieku specjalizuje się i cały czas pracuje w sferze finansowej, a sfera finansowa w PAP stała się bardzo istotna i musi być tam ktoœ, kto to ogarnie i silnš rękš będzie to prowadzić" - powiedział. 

Szef RMN dodał również, że "jednoosobowy zarzšd w spółce medialnej nie jest dobrym rozwišzaniem, ponieważ rzadko kiedy można spotkać kogoœ, kto w sobie ma i kompetencje menadżersko-finansowo-ekonomiczne i medialne". "WyraŸnie tego zabrakło do tej pory w PAP" - ocenił.

Podkreœlił także, że wybór prezesa jest dopiero przed RMN. Przypomniał, że została zgłoszona kandydatura Jolanty Hajdasz, która - jak mówił - jest "osobš kompetentnš". 

W czwartek po posiedzeniu RMN Czabański poinformował, że wybór prezesa PAP został przełożony na następne posiedzenie, za dwa tygodnie. Jak wyjaœnił, wynika to z tego, że Hajdasz "dopiero za dwa tygodnie będzie mogła powiedzieć, od kiedy mogłaby ewentualnie objšć swojš funkcję". Dodał, że nikt z członków Rady nie zgłosił dotšd innych kandydatów na prezesa PAP. 

Szef RMN poinformował też, że do czasu wyboru prezesa PAP członek rady nadzorczej Agencji Tomasz Giziński zostaje oddelegowany do pełnienia obowišzków członka zarzšdu PAP. 

O sytuację PAP była też pytana w pištek Joanna Lichocka (PiS) z RMN. Jak podkreœliła, Rada Nadzorcza miała nieco innš wizję dotyczšcš sposobu prowadzenia finansowego agencji, a innš miał dotychczasowy prezes zarzšdu. 

"Ten spór narastał od ostatnich kilku tygodni i w pewnym momencie, przy podejmowaniu różnych decyzji natury finansowej, okazało się, że ta współpraca jest bardzo, bardzo trudna" - podkreœliła. "Rada Nadzorcza najpierw zawiesiła prezesa, żeby trochę przecišć sytuację, zatrzymać emocje, a potem pan Artur Dmochowski złożył rezygnację" - dodała posłanka. 

Również Lichocka podkreœliła, że powołana na członka zarzšdu PAP Hanna Myjak jest specjalistkš od finansów. "Całe życie zajmowała się finansami, ma w tym bardzo dobre wyniki, bardzo dobre recenzje" - podkreœliła. 

Posłanka poinformowała też, że RMN w czwartek spotkała się z redaktor Jolantš Hajdasz. Jak zaznaczyła, jest ona znana w œrodowisku "jako absolutnie profesjonalna, œwietna dziennikarka, o bardzo różnorodnych zainteresowaniach i doœwiadczeniu". "Jest to osoba, która jest merytorycznie bardzo dobra. Za dwa tygodnie zbierzemy się po raz drugi, być może pojawiš się jeszcze jakieœ inne nazwiska i myœlę, że dokonamy wyboru" - zapowiedziała. 

Lichocka zaznaczyła, że Polska Agencja Prasowa jest wzorcem dziennikarstwa informacyjnego. "Ten serwis jest robiony rzetelnie, przyzwoicie, w sposób absolutnie wyważony" - oceniła. "To jest nasze najstarsze medialne dziecko, za rok kończy 100 lat i trzeba na PAP chuchać, dmuchać i dbać" - powiedziała.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL