Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Zapowiada się rok wielkich przejęć na mediowym rynku

Flickr
Pod młotek pójdš 21st Century Fox i Scripps Networks Interactive, w Polsce właœciciela zmieniš telewizje Grupy ZPR Media, 0,5 mld zł na zakupy ma WP.

To kończšcy się właœnie rok miał być rekordowy w historii przejęć na globalnym rynku mediowym. Byłby, gdyby planom przejęcia Time Warnera (właœciciel m.in. telewizji CNN) przez operatora At&T nie sprzeciwiła się ostro administracja Donalda Trumpa. Warta 85 mld dol. transakcja została jednak, przynajmniej na razie, zablokowana przez amerykański Departament Sprawiedliwoœci, który wytoczył spółkom proces sšdowy. Na rekordowe przejęcie w sektorze mediów w historii zapowiada się ogłoszony w grudniu wart 66,1 mld dol. (to kwota wraz z przejmowanymi długami) planowany zakup koncernu 21st Century Fox Ruperta Murdocha przez Disneya.

Jeœli nic nie stanie na przeszkodzie, przejęcie może zostać sfinalizowane już pod koniec przyszłego roku, a jego wartoœć kilkakrotnie przewyższa kwotę, za jakš w w ubiegłym roku Microsoft przejšł portal dla profesjonalistów LinkedIn (prawie 26 mld dol.).

Przejęcia także w Polsce

Pierwszy kwartał przyszłego roku przyniesie także innš wielkš fuzję – Discovery przejmie za 14,6 mld dol. innego międzynarodowego telewizyjnego gracza – Scripps Network Interactive, w Polsce właœciciela Grupy TVN.

Poœrednio przejęty w ten sposób TVN będzie zapewne największym mediowym aktywem, które zmieni właœciciela. Ale na polskim rynku mediowym będzie buzować także w krajowych firmach. Po pierwsze, w nowy rok z nowym właœcicielem wejdzie telewizyjne królestwo kanałów należšcych dotychczas do Grupy ZPR Media. Grupa Polsat Zygmunta Solorza kupiła 100 proc. udziałów w spółkach posiadajšcych kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz 34 proc. udziałów w spółce będšcej właœcicielem stacji Fokus TV i Nowa TV za łšczna kwotę ok. 103 mln zł. Jak skomentował to Zbigniew Benbenek, szef rady nadzorczej ZPR Media, na rynku medialnym, zarówno polskim, jak i œwiatowym, nadeszły czasy konsolidacji. – Nasze telewizje Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Nowa TV i pozostałe stworzyliœmy od zera i jesteœmy z nich dumni. Jednoczeœnie chcemy, aby mogły się one nadal rozwijać, i mamy œwiadomoœć, że w obecnych czasach potrzebujš wsparcia silnego gracza – mówił.

Jak ocenia dla „Rz" Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalna agencji Starcom, najważniejsze z punktu widzenia Polsatu sš w tej transakcji dodatkowe zasoby widowni telewizyjnej, które można spieniężyć. – W konsekwencji może się umocnić na całym rynku telewizyjnym. Szacujemy, że przejęte od ZPR kanały dadzš Polsatowi dodatkowe 2 proc. udziału w przychodach z reklam, ale ten wzrost w ramach szerokiego portfolio nadawcy może być nawet wyższy, jeżeli rynek zostanie niejako zmuszony do kupowania nowych kanałów w ramach dostępnych pakietów – mówi.

Do tego 23 stycznia grupa Kino Polska TV za 10 mln zł skupi brakujšce udziały w naziemnym kanale Zoom TV od jego drugiego udziałowca – Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, i stanie się jedynym właœcicielem tej stacji.

Internet pod lupš WP

Na internetowym rynku konsolidację będzie kontynuować Wirtualna Polska Holding, która właœnie dostała od konsorcjum banków 500 mln zł i chce ponad połowę tych œrodków przeznaczyć na zakupy, głównie w najbardziej jš interesujšcym sektorze e-handlu. Jacek Œwiderski, prezes WPH, w wywiadzie udzielonym PAP powiedział, że grupa pracuje teraz nad kilkoma przejęciami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL