Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Płatne telewizje wesprš Pocztę w pobieraniu abonamentu

Bloomberg
Resort kultury chce, by zmiany w prawie abonamentowym, które włšczš operatorów kablowych i satelitarnych w proces sprawdzania, kto zarejestrował telewizor, weszły w życie jeszcze przed wakacjami.

Pierwotnie projekt zmian w prawie dotyczšcym abonamentu, który właœnie trafił do konsultacji, zakładał szeœciomiesięczne vacatio legis. Jednak operatorzy kablowi wytykali, że wówczas nowe przepisy zaczęłyby obowišzywać dopiero koło paŸdziernika, podczas gdy z nowym rokiem resort kultury planuje całkowicie zastšpić obecny system pobierania abonamentu RTV nowym. Jak podał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, ostatecznie vacatio legis będzie jednak krótsze, bo potrwa 1,5–2 miesišce. A to oznacza, że nowelizacja może zostać uchwalona jeszcze przed zaplanowanš na lipiec przerwš wakacyjnš w parlamencie. – W najgorszym razie będzie to wrzesień lub paŸdziernik – powiedział Gliński.

Jednoczeœnie w resorcie trwajš prace nad nowš „dużš" ustawš abonamentowš, która całkowicie zmieni system pobierania opłat. Będzie jš musiała notyfikować Komisja Europejska, więc prace nad jej stworzeniem i wprowadzeniem w życie potrwajš przynajmniej do poczštku przyszłego roku. – To projekt opłaty za media publiczne wraz z PIT, CIT i składkš KRUS. Płaciłby jš każdy obywatel, a nie gospodarstwo domowe, wynosiłaby ona 6–8 zł, pewnie bliżej 8 zł – mówił Gliński. Pytany, dlaczego resort forsuje równolegle dwa rozwišzania, tłumaczył: – Chciałbym, aby od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie duża ustawa, ale 100-proc. gwarancji nie mamy. Nawet jeœli mała będzie obowišzywała tylko przez pół roku, uda nam się w tym czasie podwoić wpływy z abonamentu – mówił.

Jak dodał Paweł Lewandowski, wiceminister kultury odpowiedzialny za kwestie abonamentowe, intencjš resortu jest, by duża ustawa weszła w życie z nowym rokiem, ale nie jest to pewne, bo długo może trwać proces jej notyfikacji przez KE, może też np. zostać uznana za nowy rodzaj podatku i wtedy niemożliwe będzie jej wprowadzenie od 1 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z wyliczeniami resortu, jeœli uda się œcišgnšć abonament od wszystkich klientów płatnych telewizji, które majš po nowelizacji prawa wymagać od swoich klientów zaœwiadczenia o zarejestrowaniu telewizora na Poczcie, media publiczne dostałyby do podziału 1,23 mld zł. – W pierwszym roku działania ustawy dodatkowe wpływy wyniosš 365 mln zł, a w kolejnych latach 730 mln zł – oszacował Lewandowski.

Zarzuty operatorów płatnych telewizji o to, że wyłšcznie oni zostanš objęci nowym obowišzkiem, resort odpierał argumentem, że z ich usług korzysta większoœć, bo 66 proc. gospodarstw domowych w Polsce.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL