Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Pracownice oskarżajš Google

Bloomberg
Skandal dotyczšcy dyskryminacji się pogłębia. Pracownice firmy uważajš, że zarabiały mniej na analogicznych stanowiskach niż mężczyŸni.

Ponad 60 obecnych i byłych pracownic Google rozważa pozew zbiorowy przeciwko spółce. Powodem majš być nierównoœci płacowe wynikajšce nie ze zróżnicowania kwalifikacji, ale ze względu na różnicę płci. James Finberg, prawnik kobiet rozważajšcych pozwanie Google’a, powiedział brytyjskiemu dziennikowi „The Guardian”, że kobiety miały zarabiać w korporacji rażšco mniej od mężczyzn na takich samych stanowiskach. Inne przedstawicielki płci pięknej miały zmagać się z utrudnionym awansem wynikajšcym ze œrodowiska „wrogiego kobietom”.

W œwietle możliwego pozwu zupełnie inaczej wyglšda kwestia niedawnego zwolnienia jednego z inżynierów Google’a. Chodzi o Jamesa Damore’a, który został zwolniony po opublikowaniu 10-stronicowego artykułu piętnujšcego poprawnoœć politycznš nakazujšcš tworzenie sztucznych parytetów zatrudnieniowych w miejscach, w których nie powinno ich być. W swoim tekœcie podkreœlał, że kobiety sš w mniejszym stopniu naturalnie zdolne do pracy na stanowiskach wymagajšcych wiedzy technicznej. Zwolnienie Damore’a może być jasnym sygnałem dla zewnętrznych interesariuszy, że Google dba o utrzymanie parytetu i może być silnym argumentem w ewentualnej batalii sšdowej.

Odpowiednia polityka wizerunkowa będzie dla spółki bardzo ważna, ponieważ amerykańskie ministerstwo pracy również uważa, że kobiety w spółce nie sš opłacane sprawiedliwie.  Google wcišż zaprzecza, jakoby jego polityka płacowa dyskryminowała kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Finberg po wywiadach z połowš kobiet zainteresowanych pozwaniem spółki wskazuje jednak, że korporacja mija się z prawdš. Miały one zarabiać nawet 40 tys. dolarów rocznie mniej niż ich męscy odpowiednicy wykonujšcy takš samš pracę.

Jedna z byłych menedżerek Google powiedziała ostatnio „Guardianowi”, że sytuacja lepszych zarobków u mężczyzn w firmie występowała doœć często. Twierdzi także, że niektórzy mężczyŸni zarabiali lepiej od niej, choć była dla nich przełożonym.

– To demoralizujšce – twierdzi anonimowe Ÿródło, dodajšc, że taka polityka płacowa demotywuje kobiety do pracy.

Rzecznicy Google’a na razie odmawiajš szerszego komentowania sprawy. W odniesieniu do możliwego pozwu stwierdzili tylko, że 60 osób to doœć mała próbka jak na Google oraz że zawsze pojawiajš się pewne różnice płacowe w zależnoœci od lokalizacji, wyników pracy i stanowiska, jednak wynagrodzenia nie zależš od płci.  

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL