Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lustracja

Przyłębski o weryfikacji oświadczenia lustracyjnego: spodziewam się uniewinnienia

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Spodziewam się uniewinnienia - powiedział w pištek ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski odnoszšc się do faktu, że w kwietniu IPN podjšł czynnoœci procesowe ws. weryfikacji jego oœwiadczenia lustracyjnego.

Przyłębski przyjechał do Warszawy w zwišzku z wizytš w Polsce prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Zapytany przez dziennikarzy o toczšce się w jego sprawie postępowanie IPN dotyczšce weryfikacji jego oœwiadczenia lustracyjnego Przyłębski zaprzeczył, jakoby współpracował ze służbami PRL -u.

"Spodziewam się uniewinnienia, bo nie ma żadnych materiałów" - mówił Przyłębski. Zapytany o teczkę personalnš TW "Wolfgang", którš właœnie bada IPN powiedział: "Czy jest tam chociaż jeden materiał podpisany przez TW +Wolfgang+? Nie ma nic. Jest jeden materiał podpisany moim nazwiskiem na temat mojego kuzyna i to jest wczeœniejszy materiał i on absolutnie nie wchodzi w grę. To jest zeznanie z moim podpisem na temat człowieka, który trzy lata wczeœniej wyemigrował do USA. Tyle. I myœlę, że tutaj sprawa jest doœć jasna, to nie jest zwišzane z TW +Wolfgang+" - powiedział Przyłębski dodajšc, że zamierza przyjechać na przesłuchanie IPN-u.

Przyłębski spodziewa się, że w œledztwie IPN nie będzie żadnych œwiadków "skoro nie ma żadnych materiałów" - jak mówił. Jeżeli chodzi o kuzyna, którego dotyczy podpisane przez niego zeznanie, to "jest on w Stanach Zjednoczonych i jeœli będzie miał ochotę, to przyjedzie, a jak nie będzie miał ochoty, to przyjedzie za kilka lat, na emeryturę. Ale to nie jest mój problem" - dodał Przyłębski.

Biuro Lustracyjne IPN wdrożyło procedurę weryfikacji oœwiadczenia lustracyjnego Przyłębskiego na poczštku marca, po ujawnieniu informacji o zachowanej w zbiorach Instytutu teczce personalnej TW "Wolfgang" dotyczšcš Andrzeja Przyłębskiego. Z dokumentów z lat 1979-80 wynika, że TW "Wolfgang" "został pozyskany do współpracy 11 czerwca 1979 r." - jak podano - w celu "zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczšcych przejawów działalnoœci antysocjalistycznej w œrodowisku studenckim w Poznaniu".

Sam Przyłębski mówił, że niewykluczone, iż szantażowany, pod groŸbš nie tylko odmowy wydania paszportu, ale także relegacji ze studiów za kolportaż pism antykomunistycznych, mógł podpisać jakieœ zobowišzanie. "Ale zwišzane z tym, że będę +uważny+ i +ostrożny+ w Anglii, by nie podejmować współpracy ze œrodowiskami antyrzšdowymi w Wielkiej Brytanii i że opowiem o swoim pobycie w Anglii" - mówił Przyłębski.

W oœwiadczeniu MSZ w sprawie Przyłębskiego podkreœlono, że resort nie ma informacji, by IPN podważył prawdziwoœć jego oœwiadczenia, w którym zaprzeczył on współpracy z SB. Resort zaznaczył, że Przyłębski kilkakrotnie przechodził procedurę sprawdzajšcš. W kwietniu Biuro Lustracyjne IPN podjęło czynnoœci procesowe ws. weryfikacji oœwiadczenia lustracyjnego Przyłębskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL