Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Wild: rzšd we wtorek zajmie się Centralnym Portem Komunikacyjnym

123rf.com
Rzšd zajmie się wtorek projektem uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Koncepcji dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego i być może zostanie ona przyjęta - powiedział pełnomocnik rzšdu ds. CPK Mikołaj Wild.

Resort infrastruktury zapewnia, że temat CPK jest uzgodniony.

We wtorkowym porzšdku obrad rzšdu jest punkt dotyczšcy projektu uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarnoœć – CPK.

"Koncepcja dotyczšca Portu Solidarnoœć jest w jutrzejszym programie obrad Rady Ministrów. Będziemy się niš zajmować. I być może zostanie ona przyjęta" - powiedział w poniedziałek Wild w Łodzi, który uczestniczy w IV Kongresie Rozwoju Transportu.

Jak dodał, "to oznacza, że wszystkie kwestie, które były przedmiotem dyskusji, dojrzały do rozstrzygnięcia politycznego".

"Koncepcja nie rozstrzyga kwestii, jaki podmiot będzie budował infrastrukturę kolejowš. To jest sprawa otwarta. Nie było to potrzebne do rozstrzygnięcia i do przyjęcia Koncepcji budowy Portu Solidarnoœć. Kwestia jest wcišż otwarta" - powiedział Wild.

Jak mówił, kolejnym krokiem będzie uchwalenie specustawy, powołanie spółki, której zostanie powierzona inwestycja jako całoœć. "I jak najszybsze wszczęcie postępowań œrodowiskowych, ponieważ to jest najbardziej ryzykowne dla wszystkich inwestorów postępowanie" - podkreœlił Wild.

Zaznaczył, że z postępowaniem œrodowiskowym wišże się również podjęcie rozmów z mieszkańcami "w celu wypracowania optymalnego dla obu stron rozwišzania".

Port lotniczy Solidarnoœć ma powstać w miejscowoœci Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim.

Jak powiedział Wild, lokalizacja w Koncepcji się nie zmieniła. "Aczkolwiek podkreœlam, że jest to rekomendacja co do lokalizacji. Już z samych przepisów œrodowiskowych wynika, że będziemy musieli wskazać przynajmniej dwie lokalizacje. Tak wynika z przepisów prawnych. Nie zmienia to faktu, że tę lokalizację uznajemy za najlepszš" - podkreœlił pełnomocnik.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, który w resorcie odpowiada za kolej, w rozmowie z PAP zapewnił, że "z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jest uzgodniony i nie ma żadnego problemu".

Dodał, że "odbyła się dyskusja nad dokumentem". "My dšżyliœmy do tego, żeby zapisy w tej Koncepcji, którš przygotował pan minister Mikołaj Wild, były jak najlepsze z punktu widzenia sektora transportu zbiorowego, publicznego, patrzšc przez pryzmat wszystkich gałęzi, które się w ramach tej Koncepcji znajdujš, czyli lotniczej, drogowej i kolejowej" - tłumaczył wiceminister, który także uczestniczy w IV Kongresie Rozwoju Transportu.

Bittel był pytany o to, czy Koncepcja zakłada, kto będzie budował infrastrukturę kolejowš do Portu Solidarnoœć. "Jest narodowy zarzšdca infrastruktury kolejowej, posiadajšcy ogromne doœwiadczenia w budowaniu tejże infrastruktury i trzeba z tych doœwiadczeń skorzystać. Taka jest nasza ocena" - powiedział. Jak dodał, "nie zakładam, żeby była koniecznoœć powoływania dodatkowych spółek, które zajmowałyby się tym samym, co spółka, która już takš działalnoœć prowadzi" - powiedział wiceminister.

Jak mówił, w Koncepcji nie ma zapisów dotyczšcych tego, kto będzie budował komponent kolejowy. "I to nam wystarczy" - dodał.

W ocenie wiceministra "oczywistym jest, że aby CPK odniósł sukces, musi być skomunikowany z całš Polskš. "Na CPK musi być przygotowany układ go obsługujšcy, bo inaczej nie wystartuje. Prace muszš toczyć się w miarę równolegle" - dodał.

Dodał, że jest założenie dotyczšce oczekiwanego czasu dojazdu do CPK. "Metodologia będzie do tego dobierana taka, żeby była jak najbardziej efektywna, ekonomiczna i przyjazna dla pasażerów" - powiedział Bittel.

Pierwszy samolot ma odlecieć z CPK w połowie 2027 r. Przez najbliższe dwa lata majš trwać prace przygotowawcze do inwestycji. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł. Budowa portu lotniczego ma pochłonšć 20 mld zł; rozbudowa węzła kolejowego waha się, zgodnie z szacunkami przyjętymi w studium wykonalnoœci dla kolei dużych prędkoœci między, 8 a 9 mld zł. Komponent drogowy może zaœ kosztować - w zależnoœci od zakresu prac - między 2 a 7 mld zł.

Na CPK potrzeba 3 tys. ha. Dla porównania największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, ma 635 ha.

Jednym z argumentów przemawiajšcych za budowš Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - obsługujšce ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowoœci.

27 kwietnia br. Rada Ministrów wydała rozporzšdzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzšdu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim Mikołaj Wild.

Przyjęto też Koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego, opartego na zintegrowanych ze sobš węzłach: lotniczym oraz kolejowym. Port Solidarnoœć powinien stanowić centrum udoskonalonego systemu transportu kolejowego.

Pod koniec wrzeœnia br. rzšd miał się zajšć projektem uchwały ws. CPK, którego wnioskodawcš jest Wild. Tak się jednak nie stało. Premier Beata Szydło tłumaczyła wówczas, że zdecydowała, aby rzšd nie zajmował się CPK. Jak mówiła "prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy na ten temat rozmawiać".

Mikołaj Wild pytany o to, dlaczego rzšd nie zajšł się wówczas CPK, tłumaczył w mediach, że został poproszony "o dokonanie jeszcze kilku ustaleń". "Naturalne jest, że każda wštpliwoœć musi być wyjaœniona do cna" - mówił. Zapewnił jednoczeœnie, że koncepcja budowy portu jest bez zarzutu.

W tym czasie w mediach pojawiły się informacje o tym, że minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ma się nie zgadzać, aby rozbudowš sieci kolejowej, która ma powstać przy okazji budowy CPK, miała zajšć się specjalnie powołana do tego spółka. Zdaniem Adamczyka powinna to robić nadzorowana przez niego spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która jest zarzšdcš infrastruktury kolejowej.

Wild mówił, że PKP PLK "to jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę". "Natomiast musimy mieć œwiadomoœć, że w Polsce od 20 lat praktycznie nie buduje się teraz kolei" - dodał.

Adamczyk powiedział, że w rzšdzie nie ma rozbieżnoœci odnoœnie realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Nie ma żadnych, to nieprawdziwe informacje się pojawiły" - mówił pod koniec wrzeœnia Adamczyk komentujšc medialne doniesienia o sporze w rzšdzie dotyczšcym inwestycji CPK.

Wild: nie jest wykluczona żadna z form finansowania CPK

Żadna z form finansowania Centralnego Portu Komunikacyjnego nie jest wykluczona - powiedział w Łodzi pełnomocnik rzšdu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że w grę wchodzi zarówno finansowanie budżetowe, jak i partnerstwo z podmiotami prywatnymi, w tym z zagranicznym akcjonariatem.

"Jeœli chodzi o kwestie finansowania, to realizacja projektu jest pomyœlana w ten sposób, aby zostawić nam dwa lata na podjęcie ostatecznej decyzji co do sposobu jego finansowania. Z jednej strony chodzi o to, aby wyeliminować ryzyka inwestorskie, przygotować proces i nie płacić za niepewnoœć. Z drugiej zaœ strony dostosować ofertę, którš położymy na stole" - powiedział Wild w trakcie panelu "Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski"?

"Dziœ żadna z form finansowania nie jest wykluczona. Wchodzi w grę partnerstwo z podmiotami prywatnymi, bšdŸ podmiotami, w których akcjonariat dominujšcy majš inne państwa. Ale w grę też wchodzi finansowanie budżetowe, z pieniędzy nas wszystkich. Czasem pokutuje w nas mit, że element prywatny gwarantuje rynkowoœć, efektywnoœć procesów. Nie do końca tak jest" - powiedział Wild.

W ocenie ministra, jednš z trzech funkcji, jakie CPK ma spełnić, jest wsparcie integracji Łodzi z Warszawš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL