Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Protest mieszkańców sprzeciwiajšcych się budowie nowej drogi startowej w Kraków Airport

materiały prasowe
Mieszkańcy miejscowoœci sšsiadujšcych z Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków-Balice protestowali w pištek, sprzeciwiajšc się planom budowy nowego pasa startowego. Władze portu argumentujš, że inwestycja jest konieczna, aby mógł się on nadal rozwijać.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Kraków Airport Monika Pabisek, protest powodował chwilowe utrudnienia w ruchu samochodowym na dojeŸdzie do terminala. „Służby lotniskowe były postawione w stan gotowoœci i pomagały pasażerom w dotarciu na czas na zaplanowane loty" - zaznaczyła.

Według niej w trakcie trwania protestu jedna pasażerka nie zdšżyła na samolot, ale nie jest znany powód spóŸnienia. Pojawiła się na bramce po zakończeniu przyjmowania pasażerów na pokład, ale nikomu z obsługi nie wyjaœniła powodu opóŸnienia.

Około 150 mieszkańców takich miejscowoœci, jak m.in. Rzšska, Szczyglice i Balice w pištek po południu blokowało przez 1,5 godziny drogi prowadzšce do Kraków Airport, chodzšc po przejœciach dla pieszych przy rondach na wjeŸdzie na lotnisko. Mieli ze sobš transparenty: „Nie ma ochrony przed hałasem z powietrza", „Nie chcemy więcej huku". Skandowali: „Po co latać nad domami, skoro można nad polami".

Zdaniem protestujšcych planowana budowa nowej drogi startowej spowoduje większy hałas i sprawi, że samoloty będš startowały i przyziemiały bezpoœrednio nad ich domami. Argumentujš, że lepszym rozwišzaniem byłby remont obecnego pasa startowego.

Według władz Kraków Airport takie rozwišzanie nie może być brane pod uwagę, bo spowodowałoby całkowite zamknięcie lotniska na co najmniej pół roku.

„Rozumiemy troskę mieszkańców, którzy też przyznajš, że rozwój portu jest dla nich ważny, ale ulica nie jest miejscem na rozmowy" - zaznaczyła rzeczniczka. Jak przypomniała, władze lotniska organizowały wczeœniej szereg spotkań w poszczególnych sołectwach, na których omawiane były szczegóły planowanej inwestycji.

„Jesteœmy przed złożeniem raportu oddziaływania inwestycji na œrodowisko, trudno więc jeszcze odnosić się do argumentów protestujšcych" - zaznaczyła Pabisek.

Budowa nowej drogi startowej jest najważniejszym elementem przyjętego w ubiegłym roku przez zgromadzenie wspólników Kraków Airport planu inwestycyjnego do 2023 r.

Nowy pas startowy będzie miał 2,8 tys. metrów długoœci i 60 metrów szerokoœci, co pozwoli na wykonywanie lotów transatlantyckich przez samoloty LOT Boeing 787 Dreamliner. Inwestycja szacowana na około 250 mln zł ma zostać zrealizowana ze œrodków spółki zarzšdzajšcej lotniskiem.

Zarzšd lotniska do decyzji œrodowiskowej przedstawi dwa warianty przebiegu nowej drogi startowej, które zostały opracowane i uszczegółowione. Rekomendowany przez władze portu jest tzw. wariant północny, biegnšcy prawie równolegle do istniejšcego pasa z odchyleniem o około 4 stopnie. Tzw. wariant centralny jest alternatywny pod względem oddziaływania na œrodowisko i przecina obecnš drogę startowš. W przypadku obydwu opcji zminimalizowano liczbę tzw. przeszkód lotniczych w ich korytarzu.

"Budowa nowego pasa startowego to być albo nie być dla lotniska" – mówił na poczštku tego roku prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło blisko 5 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona osób.

W sezonie letnim, który potrwa do ostatniej soboty paŸdziernika, pasażerowie krakowskiego lotniska mogš korzystać z 83 połšczeń oferowanych przez 19 przewoŸników.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL