Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

AirAsia wychodzi z leasingu samolotów

Bloomberg
Malezyjska AirAsia sprzedaje działalnoœć leasingowš samolotowy firmom zarzšdzanym przez BBAM, jednego z największych na œwiecie zarzšdców portfelowych w lotnictwie. Umowa dotyczy zmiany własnoœci  nawet 182 samolotów Airbusa.

Transakcja szacowana na 1,2 mld dolarów w pierwszym etapie pozwoli największej w Azji taniej linii lotniczej zmniejszyć dług, zwrócić pienišdze udziałowcom i  da jej œrodki na rozwój własnej działalnoœci. AirAsia uzyska z tej sprzedaży ok.902 mln  dolarów. Po ogłoszeniu tego akcje AirAsia zyskały w Kuala Lumpur rekordowe 5 proc.

Sprzedaż działalnoœci leasingowej jest częœciš restrukturyzacji AirAsia, polegajšcej na zbyciu udziałów w firmach i przebudowie linii stowarzyszonych z niš od czasu, gdy 3 lata temu zaczęto sprawdzać jej finanse, bo rosły długi linii partnerskich. W pierwszym etapie AirAsia sprzeda za 1,2 mld dolarów  84 samoloty i 14 silników firmom Fly Leasing, Incline B Aviation Ltd Partnership i Nomura Babcock and Brown.

- Inwestorów od dawna niepokoiło, że przychody AirAsia zbytl zależš od dochodów z leasingu samolotów. Ponadto ogromne zamówienie samolotów przez AirAsia wymagałoby znaczšcego finansowania, a inwestorzy obawiajš się ryzyka rosnšcego nacisku finansowego - wyjaœniła prezes firmy badawczej transportu Crucial Perspective, Corrine Png. - Proponowana cesja w tej formie nie tylko zmniejszy te niepokoje, ale także przyczyni się do zwiększenia wartoœci AirAsia dla udziałowców - dodała.

AirAsia wynajmie następnie od firm zwišzanych z  BBAM sprzedane samoloty, oszczędzajšc na stałych kosztach. Fly i Incline zamierzajš też kupić 48 samolotów  przewidzianych do dostawy, majš ponadto opcję kupna dalszych 50 zamówionych.

- Obecna sprzedaż wynika z naszej strategii pozbywania się niestrategicznych aktywów i firm, co pomyœlnie realizowaliœmy w ostatnich 6 miesišcach, zaczynajšc od oœrodka szkoleniowego, firmy obsługi naziemnej, a teraz naszej firmy leasingowej - oœwiadczył prezes AirAsia, Tony Fernandes.

W ramach umowy AirAsia przejmie udział 10,2 proc. we Fly. Grupa BBAM z San Francisco zarzšdza flotš ponad 400 samolotów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL