Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Ryanair chce umowy z własnymi pilotami, poza zwišzkiem

Bloomberg
Ryanair zwrócił się do pilotów w rodzimej bazie w Dublinie z propozycjš, by pominęli zwišzek zawodowy i zaakceptowali bezpoœrednio oferowane im podwyżki. W tym czasie kierownictwo firmy prowadzi rozmowy ze zwišzkami w Europie kontynentalnej, aby oficjalnie zatwierdzić szokujšcš decyzję o ich uznaniu.

Największa linia lotnicza w Europie uznała zwišzki zawodowe za partnera do rozmów pierwszy raz w swej 32-letniej historii, kiedy chciała uniknšć strajków w okresie œwišt Bożego Narodzenia. Kilka dni temu osišgnęła przełom, zawierajšc porozumienie o uznaniu brytyjskiej organizacji pilotów BALPA, ale zwišzki zawodowe w innych krajach, również w Irlandii, stwierdziły, że nie podoba im się sposób prowadzenia negocjacji. 

Teraz linia lotnicza zarzuciła irlandzkiemu zwišzkowi FORSA/IALPA wprowadzanie pilotów w błšd, co jest najnowszš oznakš rozdŸwięków. Ryanair twierdzi, że 65 procent pilotów z Dublina nie reprezentowanych przez tę organizację zgodziło się na podwyżkę płac, a 35 procent reprezentowanych przez FORSA/IALPA nie zgadza się na niš. „Ryanair zwrócił się pisemnie do tych 35 procent, aby pozwolono im indywidualnie zaakceptować w lutym te podwyżki, bo IALPA nie zgadza się na zorganizowanie głosowania, bo wie, że przegra. Nie będziemy stać bezczynnie, gdy oni z tego zwišzku opóŸniajš decyzje i wprowadzajš w błšd naszych pilotów w Dublinie” — oœwiadczył przewoŸnik w komunikacie.

W piœmie do pilotów zawierajšcym ofertę dyrekcja Ryanaira podała, że FORSA/IALPA nie odpowiedział na wysłane 3 stycznia oficjalne porozumienie o uznaniu tej organizacji. Zwišzek zaprzecza temu twierdzšc, że od tamtej pory skierował do dyrekcji trzy pisma. W ostatnim informował dyrekcję, że piloci postanowili jednogłoœnie na zebraniach odrzucić ofertę płacowš, jeœli dyrekcja nie potwierdzi, że taka zgoda nie zaszkodzi przyszłym rozmowom o płacach.

Piloci domagajš się ponadto, by linia uznała tę organizację za jedyne ciało uprawnione do negocjowania układu zbiorowego pilotów stacjonujšcych w Irlandii i że dotychczasowy system zawierania umów płacowych z poszczególnymi bazami zostanie zlikwidowany.

Zwišzki zawodowe w Europie zwróciły się w ubiegłym tygodniu do Ryanaira o wspólne spotkanie z dyrekcjš, ale przewoŸnik odrzucił to.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL