Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Adamczyk: w sprawie awarii systemu kontroli powietrznej musiałem zawiadomić prokuraturę

Bloomberg
Musiałem zawiadomić prokuraturę, ponieważ nie otrzymałem żadnych satysfakcjonujšcych informacji dotyczšcych grudniowej awarii majšcej wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej - powiedział szef MiB Andrzej Adamczyk. Chodzi o awarię w Centrum Zarzšdzania Ruchem Lotniczym PAŻP.

Jak poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r. w Centrum Zarzšdzania Ruchem Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podczas kontroli działania zapasowej instalacji elektrycznej, powstała awaria, "polegajšcš na zakłóceniu automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej".

"Musiałem zawiadomić prokuraturę, ponieważ nie otrzymałem żadnych satysfakcjonujšcych informacji, co było powodem tego zdarzenia. Nie można było wykluczyć, że takie zdarzenie powtórzy się i zagrozi bezpieczeństwu w ruchu lotniczym" - powiedział w czwartek PAP Adamczyk.

W przesłanym PAP stanowisku, resort podkreœlił, że "Minister Infrastruktury i Budownictwa podjšł niezwłocznie działania, majšce na celu wyjaœnienie zaistniałej sytuacji"

"Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego został zobowišzany do wszczęcia w trybie pilnym kontroli doraŸnej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w której doszło do zdarzenia. Minister wystšpił również do Prezesa PAŻP o szczegółowe wyjaœnienia tej sprawy" - czytamy.

Jak podkreœlono, "zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, a w szczególnoœci pasażerów korzystajšcych z linii lotniczych jest dla nas zawsze absolutnym priorytetem".

Dlatego minister Adamczyk, "niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu" wystšpił do właœciwych służb lotniczych oraz do prokuratury o wyjaœnienie sytuacji.

Minister złożył zawiadomienie do prokuratury Rejonowej Warszawa - Œródmieœcie 22 grudnia 2016 r.

W zawiadomieniu minister napisał, że składa je z powodu podejrzenia "popełnienia przestępstwa polegajšcego na zakłóceniu i uniemożliwieniu automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych informatycznych, stanowišcych informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, w systemie ATM - zarzšdzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w Warszawie w Centrum Zarzšdzania Ruchem Lotniczym, w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r., oraz uszkodzeniu urzšdzeń służšcych do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania tych danych, tj. o czyn z art.. 269 § 1 i 2 kk".

Adamczyk powołujšc się na art. 303 k.p.k. wnosił w tym zawiadomieniu "o wszczęcie i przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania karnego".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL